Gaziantep’te bilindiği üzere Demokrasi Meydanı, Yeşilsu Meydanı ve Gaziler Caddesi Meydanı çeşitli eylem, protesto, yürüyüş ve toplanma alanları olarak kullanılmaktadır. Vatandaş Valilikten izin alarak yürüyüşlerini belli bir noktadan başlatıp, toplanma alanlarında birleşerek eylemlerini gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda dikkat çekmek istediğim husus sanıyorum şehri yöneten yetkililerimizin, il merkezi stratejik gürültü haritaları yok. Çünkü olsa ben bu yazıyı yazmak zorunda kalmazdım.

Yani bu gürültü haritası; İl genelini kapsayacak şekilde farklı gürültü kaynakları bazında mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek gürültü durumunun, gürültüden etkilenen kişi ve konut sayısı da dahil olmak üzere, gürültü göstergesi kullanılarak standartlara uygun olacak şekilde fiziksel haritalar ile görselleştirilmesine imkan veren haritalardır. Evet, harita böyle…

Kent merkezi sadece iş merkezleri ve çarşıdan ibaret değil. Çok sayıda otel, müstakil ev, apartman ve turistik konaklama konumuna sahip. Valilik özellikle gece yapılması talep edilen eylem, yürüyüş, arabada korna çalma gibi ve bunlara benzer ses ve gürültü oluşturan etkinliklerde izin verirken neleri dikkate alarak vermekte ya da hangi şartlar doğrultusunda izin vermekte bilemiyoruz…

Benim gözlemime göre stratejik gürültü yönetimimiz sınıfta kaldı. Çünkü, Gaziantep çok büyük bir deprem atlattı. Afet bölgesi ve içerisinde yaşayan çoğu insan depremzede. Tekrar deprem olur mu? Risk var mı? Bilemiyoruz… Yesemek Fay Hattı riskli. Bunu biliyoruz. İnsanların gece uyurken sakinliğe ve dinlenmeye ihtiyacı var. Ayrıca depremin etkilerinden psikolojik olarak panik atak yaşayan birçok insanlar ve çok kıymetli yaşlılarımız var. Tabi, şehrimizin yöneticileri ne zaman bu hassas durumu ince eleyip sık dokuyacak muamma ve sisli görmekteyim.

Bu meydanlarda protesto, anlaşılır bir davranış biçimi olmakla birlikte, yaşanmış acıları sağlıklı bir biçimde geride bırakmakta yeterli olmayacaktır. Daha da önemlisi, insan yaşamına anlamlı şeyler protesto ederken değil, dingin olduklarında girer. Varoluşçu mükemmeliyetçilikten arınmak için beklentilerle uyumsuz gerçekleşen olayları protesto etmek yerine, kontrol dışında gerçekleşen olaylara göre beklentileri düzenleyebilmek ya da esnetebilmek gerekir.

Devletimizin ilgili kurumları; çevresel gürültüyü azaltacak program ve politikaları belirlemekle, bu program ve politikaların uygulanmasını kolaylaştırıcı belge ve dokümanı hazırlamakla, bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamakla, stratejik gürültü haritaları hazırlanacak yerleşim alanları ile ana ulaşım kaynaklarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde belirlemekle, stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planlarını onaylamakla, stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planlarında yer alan bilgileri ve verileri bir merkezde toplamakla, stratejik gürültü eylem planlarının uygulanmasını izlemekle, akustik raporları, stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planları hazırlama kriterlerini ve hazırlayacak kurum ve kuruluşların sağlaması gereken esasları belirlemekle, akustik raporları, stratejik gürültü haritalarını ve stratejik gürültü eylem planlarını incelemek ve değerlendirmekle, bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik çevresel gürültü kaynaklarını denetlemekle, ihlalin tespiti halinde idari yaptırım uygulamakla, hazırlanan akustik raporların, stratejik gürültü haritalarının ve stratejik gürültü eylem planlarının yer aldığı veri tabanını oluşturmak ve veri giriş sürecini takip etmekle, bu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluş temsilcilerinin uzmanlaşmasını sağlayıcı eğitim programlarını uygulatmak ve izlemekle, tarihi ve doğal yapılar için izin verilen çevresel gürültü ve titreşim düzeyinin belirlenmesi çalışmalarını yaptırmakla yetkili ve sorumludur.