“Çocuklar Haklı Çalıştayı” özelinde yapılan toplantıda, çalıştayın çıktıları değerlendirildi. Her çocuğun yaşam hakkı ve sağlıklı bir şekilde büyümesi için korunmaya ihtiyacı olduğunun altı çizildi. Çocuk hakları evrenseldir. Çocuklar her dilde; eğitim, sağlık, yaşama, barınma, psikolojik ve fiziksel korunmaya muhtaçtırlar. Yetişkinler karşısında savunmasız olan çocuklarımızın haklarını aramasında yanlarında olmalıyız vurgusunun yapıldığı toplantı Liv Hospital Ulus’ta gerçekleşti.

Çalıştayda konuşma yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu “Makam ya da sıfatların hiçbirinin bir anlamı yok, önemli olan çocuğunuzu düzgün yetiştirecek ortamları hazırlayarak, toplumsal olarak geleceğimizi garanti altına almaktır. Bunu da toplumda ayrıştırıcı olarak değil ancak birleştirici olarak yarattığımız sinerji ile yapabiliriz. Bizim yetişkinler olarak ‘Çocukların haklarını geliştirme hakkımız’ var. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız” dedi.   

Liv Hospital Çocuk Nefrolojisi ve Romatolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ozan Özkaya, Liv Hospital Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Çakır ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu toplantıda çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda önemli noktalara değindi. Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Gülşen Köse’nin de katıldığı toplantıya Liv Hospital hekimleri de destek verdi.

Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti:
 

“Çocuk sağlığı toplumsal anlamda yükselmesi gereken en önemli hedeflerimizden. Sağlıklı bir toplumun temellerinin çocuklarımızla atıldığını hepimiz biliyoruz. Bu bağlamda da bizler Liv Hospital olarak üzerimize düşen görevi yerine getirme konusunda çalışmalar yapıyoruz. Her zaman bir hastaneden fazlasıyız mottusuyla yolculuğumuza devam ettik ve ediyoruz. Bu yolculuğumuzda çocuklar bizim için çok kıymetli. Alanında uzman hekimlerimizle, çocuk yan dallarımızla her zaman sağlıkta öncü olduk” diye konuştu.