Şube Başkanı Bekir Avan, bu kanunun öğretmenlerin taleplerine kulak verilerek, hayata geçirilmesini isteyerek,” Bizlere destek olmanızı istirham ediyoruz” dedi.

LİYAKAT ESAS ALINMALI


Fevzi Çakmak Postanesinden milletvekillerine mektup gönderdiklerini dile getiren Bekir Avan, tüm öğretmenlerin sadece kadrolu istihdam edilmesi,  öğretmen atamalarının mülakat olmadan ve KPSS başarısı esas alınarak yapılması, kariyer basamaklarının sınav yerine hizmet yılı esasına göre belirlenmesi gerektiğini belirtti. Avan,”Mazeret tayinleri başta  olmak üzere, tayinlerde yaşanan problemleri giderecek nakil sistemi kurulması, liyakati esas alan ve adalet zemininde yürüyen yönetici atama sisteminin yasal zeminde ihdas edilmesi, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri için gerekli tedbir ve teşviklerin hayata geçirilmesi son derece önem arz etmektedir” diye konuştu.

Vekillerden Mektupla

İŞTE BEKLENTİLER

2 Kişilik tatil maliyeti 100 bin lira! 2 Kişilik tatil maliyeti 100 bin lira!

“Öğretmenlik mesleğine yönelik genel kaygılar ortadan kaldırılmalı, buna ek olarak maaş ve  özlük hakları günümüz ekonomik koşullarına ve öğretmenlik mesleğinin itibarına uygun şekilde belirlenmelidir.  Türkiye’de öğretmen istihdamı ile ilgili ihtiyaç analizi yapılmalıdır. Zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan öğretmenler ekonomik ve özlük hakları açısından teşvik edilmelidir. Zorunlu hizmet alanlarında görev yapan eğitim çalışanlarına 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde vaat edildiği üzere teşvik ödeneği ödenmelidir. Öğrenim özrü, kendi alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimine devam edenler için geri getirilmelidir. Eğitim kurumu yöneticilerine; yönetici olarak il dışı tayin hakkı verilmelidir. Doğal afet durumlarında afete maruz kalan bölgelerdeki öğretmenlere teşvik edici tedbirler alınmalıdır. Her yıl öğretmen atamaları standart bir takvim doğrultusunda gerçekleştirilmeli ve 1 Eylül’de göreve başlayacak şekilde düzenlenmelidir.  Öğretmen kariyer basamakları sistemi sınavsız olmalıdır.Hiçbir öğretmen Başöğretmen unvanı almadan emekli olmamalıdır. Mesleki kıdemi 20 yıl ve daha fazla olan öğretmenlerin uzman öğretmenlikte bekleme süresi kaldırılmalı, Başöğretmen unvanı verilmeli ve tazminatı ödenmelidir.Tüm öğretmenlerin maaş karşılığı ders saati 15 saat olmalıdır.” HABER MERKEZİ

Editör: Barış Kaya