Verilere göre, ekonomik iyimserlik mart ayında belirgin bir artış gösterirken, tüketici ve iş dünyası geleceğe dair daha umutlu bir bakış açısı sergiliyor.

Verilere göre, ekonomik iyimserlik mart ayında belirgin bir artış gösterirken, tüketici ve iş dünyası geleceğe dair daha umutlu bir bakış açısı sergiliyor.

Buna göre, şubatta 99 olan endeks martta yüzde 1 artışla 100 oldu.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 0,02 artarak 79,4'e, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,5 yükselerek 103,5'e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarak 120,4'e ulaştı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 azalarak 113,3'e, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 gerileyerek 88,6'ya düştü.

Türk Müteahhitlik Sektörünün Gözü Kalkınma Yolu Projesi'nde Türk Müteahhitlik Sektörünün Gözü Kalkınma Yolu Projesi'nde

Ekonomik güven endeksi, Haziran 2023'ten sonra yeniden 100 seviyesini gördü.

Endeks, Haziran 2023'te 101,3 değerini almıştı. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği gösteriyor.

Editör: Tekin Albayram