SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

Sağlık raporunu elde etmek için, yetkili sağlık kuruluşlarına başvurmanız gerekmektedir. Bu kuruluşlar; özel hastaneler, devlet hastaneleri, aile sağlık merkezleri, özel poliklinikler ve tıp merkezleri gibi sağlık tesisleridir. Rapor alma süreci, raporun türüne ve kullanılacağı alana göre değişkenlik gösterebilir.

HUKUKİ OLARAK SAĞLIK RAPORU

Hukuki olarak, sağlık raporu bir kişinin hem bedensel hem de akıl sağlığının uygun olduğunu onaylayan ve belirli bir iş veya görevi yapabilme yetkinliğini kanıtlayan bir belgedir. Bu raporlar, ehliyet alımı, işe giriş, evlilik ve bazı sağlık işlemleri için istenebilir.

EHLYİET İÇİN SAĞLIK RAPORU

Ehliyet alımı için zorunlu olan sağlık raporu, sürücü adayının trafikte araç kullanmaya uygun olduğunu gösterir. Rapor, ilk kez ehliyet alacaklar ve mevcut ehliyeti yenileyecek olanlar için gereklidir.

GRUP KAVRAMI VE RAPOR ÇEŞİTLERİ

Ehliyet için sağlık raporları iki ana gruba ayrılır:

Anne sütüne eş değer o besin! Anne sütüne eş değer o besin!

Grup sağlık raporu: Hafif araç sürücüleri için (A1, A2, A, B1, B, BE, F, M sınıfları).

Grup sağlık raporu: Ağır ve ticari araç sürücüleri için (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G sınıfları).

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

İşe giriş sağlık raporu, kişinin yeni başlayacağı işe sağlık açısından uygun olduğunu belgeleyen bir rapordur. Bu rapor, işe ilk başlarken, sağlık sorunları nedeniyle işten ayrıldıktan sonra dönüşte ve çalışma sırasında herhangi bir sağlık problemi ortaya çıktığında gereklidir.

SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR: E-DEVLET ÜZERİNDEN VE E-NABIZ BAŞVURU

Sağlık raporunu almak için E-nabız hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Eğer henüz E-nabız hesabınız yoksa, e-Devlet Kapısı üzerinden hesap açabilirsiniz.

Sağlık raporu almak için e-Devlet üzerinden de başvuruda bulunabilirsiniz. Bunun için e-Devlet portalına giriş yaparak "Sağlık Bakanlığı hizmetleri" kısmından "Sağlık Raporu Sorgulama ve Düzenleme" hizmetine erişim sağlamak gereklidir

SAĞLIK KURULU RAPORU ALMA SÜRECİ

Resmi kurumlarca istenen sağlık kurulu raporu, sağlık durumunuz hakkında detaylı bilgi verir ve çeşitli testler ile muayeneler sonucu elde edilir. İlgili sağlık kuruluşuna başvurduktan sonra, randevu alıp muayene olmanız gerekmekte ve doktorunuz sağlık durumunuzla ilgili raporu hazırlayacaktır.

SÜRÜCÜ SAĞLIK RAPORU NASIL ALINIR?

Sürücü sağlık raporu, sürücü belgesi alacak veya yenileyecek kişiler için zorunludur. Sağlık raporu, sürücünün araç kullanmaya engel bir sağlık sorunu olmadığını kanıtlar. Bu rapor, bakanlık veya üniversite hastaneleri gibi yetkili sağlık tesislerinden alınabilir.

Kaynak: Haber Merkezi