BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI İNCELEME RAPORU 2023 YILI EKİM AYI BİRLEŞİMİ

KARARKARARIN KARARIN ÖZETİ
TARİHİ NOSAYISI
09.10.2023553Semerkant Belediye Başkanı Sn. Fazliddin UMAROV, 29.09.2023 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Fatma ŞAHİN’e hitaben göndermiş olduğu resmi mektubunda Gaziantep şehri ve Özbekistan Cumhuriyeti’nin Semerkant şehirleri arasında işbirliği kurulmasından duyacağı memnuniyeti resmi olarak beyan etmiştir. Bu minvalde, her iki şehir arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ve resmi protokol imzalanması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gereken tüm girişimlerin yapılması adına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e yetki verilmesinin, oybirliği ile kabulüne.
09.10.2023554İlimiz  Nurdağı İlçesinde konteyner alanlarında kullanılmak üzere çöp konteyner alım işi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile düzenlenecek olan protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN’e yetki verilmesinin, oybirliği ile kabulüne.
09.10.2023555VI. Ulsulararası KAYES  Kongresi Avrasya Sosyo- Ekonomik Araştırma Derneği (ASEAD) tarafından Anakra Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Kuzey   Kıbrıs Yerleşkesi iş birliğinde kırsal kalkınma kapsamında yapılabilecek işbirlikler ve projeler konuşulacak, atılması gereken adımlar tartışılacaktır.19.10.2023 ile 21.10.2023 tarihleri arasında yapılması planlanan kongrede Gaziantep Büyükşehir belediyesi olarak Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)ile ortak yürüttüğümüz “Yeşil Şehirden Yeşil Adaya” projesi kapsamında bilgi alışverişi yapılacaktır. Lefkoşa ev sahipliğinde "Yeşil  Şehirden Yeşil Adaya” proje hesabından karşılanacak olan Kongre için Meclis Üyemiz Halil UĞUR, Genel Sekreter Yardımcısı Sevda USALP ve Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan SEÇKİN’in görevlendirilmelerinin,  oybirliği ile kabulüne.
09.10.2023556İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “Avrupa Birliği Suriye Krizine Bölgesel Güven Fonu  (MADAD)” kapsamında, Bankanın Avrupa Birliği (AB) kaynaklarından Avrupa Yatırım Bankası (AYB) aracılığıyla temin ettiği ve İdaremize bu kapsamda yürütülecek projelerin finansmanı için kullandırılacak olan 16.971.924,02 Avro tutarındaki hibeye ilişkin olarak Revize Alt Finansman Anlaşması ve ilgili dokümanları imzalamaya, hibenin kullanılması ve hibe ile ilgili her türlü iş ve işlemleri müteselsil kefil sıfatı ile yapmaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN’e yetki verilmesinin, oybirliği ile kabulüne.
09.10.2023557Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) kentsel sürdürülebilirlik programı olan Yeşil Şehirler Programına katılmıştır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Yeşil Şehirler programı kapsamında, Gaziantep’in temel çevresel zorlukların tanımlamayı, önceliklendirmeyi ve sürdürülebilir müdahaleler ve yatırımlarla ele almayı amaçlayan bir Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) geliştirmiştir. Gbb, Danışman Ekip ve EBRD ile ortaklaşa sürece rehberlik etmek için YŞEP geliştirme süresi boyunca (yaklaşık on iki ay) en az beş kez paydaşlar ile birlite toplantılar gerçekleştirerek Yeşil Şehir Eylem Planının ortaya çıkarmıştır.Yapılan paydaş görüşmeleri ve çalıştaylar sonucunda nihai hale getirilen Yeşil Şehir Eylem Planın Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmasının,  oybirliği ile kabulüne.
13.10.2023558Nurdağı Belediyesine bina vergisi, arsa vergisi, arazi vergisi, çevre temizliği vergisi, kurumlardan alınan bağış ve yardımlar ile merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylardan 50.000,000,00 TL ek gelir kaynağı elde edildiği Nurdağı Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 24 sayılı kararından anlaşıldığından, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.Maddesinin 1 ve 2.Bendi amir hükmüne göre Nurdağı Belediyesinin 50.000.000,00 TL ek bütçe talebinin, oybirliği ile kabulüne.
13.10.2023559Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.Maddesinin 1 ve 2.Bendi amir hükmüne göre Yavuzeli Belediye Meclisinin 07.09.2023 tarih ve 46 sayılı Meclis kararı ile Temizlik Hizmetlerinde Gider Bütçe Tertibinde 1.500.000,00 TL ve yol yapımı giderleri bütçe tertibine 20.000.000,00 TL olmak üzere arsa satışı karşılığında toplam 21.500.000,00 TL ek bükçe yapılması talebinin,  oybirliği ile kabulüne.
13.10.2023560Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37.Maddesinin 1 ve 2.Bendi amir hükmüne göre Araban Belediye Meclisinin 03.10.2023 tarih ve 43 sayılı Meclis kararında belirtilen gider bütçe tertibinde kullanılmak üzere toplam 38.000.000,00 TL ek bükçe yapılması talebinin, oybirliği ile kabulüne.
13.10.2023561

Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Galle Park Macera Adasında bulunan bazı aktivite alanlarına ait ücret tarifesi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.Maddesine göre aşağıdaki şekilde belirlenmesinin,         GALLE PARK MACERA ADASI ÜCRET TARİFESİ       

Zep_Line                     Kişi Başı           50,00 TL
Paintball (100 Top)      Kişi Başı           150,00 TL
Paintball (200 Top)      Kişi Başı           250,00 TL
Paintball (300 Top)      Kişi Başı           350,00 TL
Hava Bisikleti              Kişi Başı            50,00 TL
Dev Salıncak               Kişi Başı           50,00 TL
Günübirlik Kamp          Kişi Başı           20,00 TL
Günübirlik Kamp Yatılı Kişi Başı           45,00 TL
oybirliği ile kabulüne.

13.10.202356218.08.2023 tarihli ve 451 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile  2023 Mali Yılı Ücret tarifeleri revize edilmiş olup; Ulaşım Dairesi Başkanlığı Mali Ücret tarifesinin 7. Madde ve 21. Maddesinde belirtilen “Toplu taşıma aracı yıllık çalışma ruhsatı izin belgesi” ücretlerinin il merkezi (H plaka) 750 TL, ilçe merkezi (JJ plaka) 315 TL olarak belirlendiği, ancak artan maliyetler karşısında olumsuz etkilenen işleticilere destek vermek amacıyla; 1 Ocak 2024 tarihinden  geçerli olmak üzere  ücret tarifesinde bulunan ilgili ücretlerin 50 TL olarak belirlenmesinin, oybirliği ile kabulüne.
13.10.202356320.05.2022 tarih 322 sayılı, 14.10.2022 tarih ve 622 sayılı, 29.11.2022 tarih  ve 726 sayılı Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis kararlarının iptal edilerek, UKOME Genel Kurulunun 2022-092 sayılı kararına istinaden ilimiz ilçelerinde öğrenci/personel servis aracına ihtiyaç duyulduğundan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği, Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi/UKOME tarafından kabul edilen yönetmelik/yönerge ve alınan kararlara, ilgili meri mevzuata ve ihale dokümanlarına uygun olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi denetiminde çalışmak ve her yıl ruhsat almak kaydıyla tablo-1 de yer alan  plakaların tahsisine, tahsis edilecek plakaların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca 30 yıl süre ile işlettirilmesi için ihaleye çıkartılmasına,Tablo-1
İLÇE ÖĞRENCİ PLAKASI PERSONEL PLAKASI
Nizip 200 Adet 100 Adet
İslahiye 150 Adet 100 Adet
Nurdağı 100 Adet 100 Adet
Araban 100 Adet 100 Adet
Yavuzeli 100 Adet 100 Adet
İlimiz ilçelerinde daha önce dağıtımı yapılan (5 ve 10 yıllık tahsisli plakalar) plakaların ise kararda bulunan Ücret Cetveli (10 yıllık tahsisler için tablo-2, 5 yıllık tahsisler için tablo-3 kullanılacaktır) dahilinde plaka haklarının iptal edilerek belediyemize yapmış oldukları ücretlerin iade edilmesinin, Tablo-2 EKLİ LİSTE
Tablo-3 EKLİ LİSTE
oybirliği ile kabulüne.
13.10.2023564; 20.05.2022 tarih 321 sayılı, 29.11.2022 tarih  ve 726 sayılı Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis kararlarının iptal edilerek, UKOME Genel Kurulunun 2022-093 sayılı kararına istinaden ilimiz ilçelerinde ticari taksi aracına ihtiyaç duyulduğundan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği, Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi/UKOME tarafından kabul edilen yönetmelik/yönerge ve alınan kararlara, ilgili meri mevzuata ve ihale dokümanlarına uygun olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi denetiminde çalışmak ve her yıl ruhsat almak kaydıyla tablo-1 de yer alan  plakaların tahsisine, tahsis edilecek plakaların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca 30 yıl süre ile işlettirilmesi için ihaleye çıkartılmasına, Tablo-1
İLÇE PLAKA SAYISI
Nizip 100 Adet
İslahiye 100 Adet
Nurdağı 100 Adet
Araban 100 Adet
Yavuzeli 100 Adet
Karkamış 100 Adet
İlimiz ilçelerinde daha önce dağıtımı yapılan (5 ve 10 yıllık tahsisli plakalar) plakaların ise kararda bulunan Ücret Cetveli (10 yıllık tahsisler için tablo-2, 5 yıllık tahsisler için tablo-3 kullanılacaktır) dahilinde plaka haklarının iptal edilerek belediyemize yapmış oldukları ücretlerin iade edilmesinin, oybirliği ile kabulüne. EKLİ LİSTE
13.10.202356514.10.2022 tarih ve 621 sayılı Meclis kararı ile yürürlükte olan  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyette bulunan toplu taşıma (S, H, T, K, JJ plakalı araçlar ile) aracı şoförlerine standart getirerek denetim ve takibin üst seviyeye taşınmasını sağlamak, sürücülerin Alkol, Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kullanımı önlemek için belediyemizin ilgili birimlerince Sürücü Yetki Belgesi düzenlenmesine karar verildiği, karar ekinde (Ek-1) yer alan “Sürücü Yetki Belgesi ile İlgili Genel Hususlar” başlıklı 1. Maddesinde “Şoför kartı şahısların müracaat tarihlerinden itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere düzenlenecektir (öğrenci servisleri 1 yıl)” ifadesinin olduğu tespit edilmiştir. Son yıllarda yaşanan olaylara bağlı olarak taşıma sektörünün olumsuz etkilendiği, işletici maliyetlerin artması, bölgemizde yaşanan deprem sonrası sürücü olarak çalışan vatandaşların ekonomik durumları göz önünde bulundurularak söz konusu maddede bulunan “2 yıl” ifadesinin “3 yıl” olarak revize edilmesinin, oy çokluğu ile kabulüne.
13.10.2023566Gaziantep İli Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli ve Nizip ilçelerinde genel plan notlarına plan notu eklenmesi plan değişikliğinin eksikliklerinin giderilmesi amacıyla gündemden çekilmesinin,  oybirliği ile kabulüne.
13.10.2023567Şahinbey İlçesi 23 Nisan Mahallesi N38c-22a-2c imar paftasında plan değişikliğine konu alan mevcut uygulama imar planında özel sağlık tesisi, çocuk bahçesi ve otopark alanı olarak görülmektedir. Söz konusu alanda meydan-park alanı ve özel sağlık tesisi şeklinde önerilen uygulama imar planı bölgede ilave yapı ve araç yoğunluğuna sebep olacağından, kavşakta görüş ve trafik güvenliği standartlarını düşüreceğinden ve kaldırılan otopark alanı ilave trafik yoğunluğuna neden olacağından dolayı meri imar planına uygun olarak özel sağlık tesisi, çocuk bahçesi ve otopark alanı şeklinde değiştirilmesinin,  oyçokluğu ile kabulüne.
13.10.2023568Dokuz İlçemizde dokuz kırsal mahallede tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, yerel tarımsal ürünlerin gelecek kuşaklara aktarılması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve korunması, kendi kendine yetebilen sürdürülebilir kırsal mahalleler oluşturulması amacıyla Şahinbey İlçesinde Geneyik ve Pancarlı Mahalleleri, Oğuzeli İlçesi Sazgın Mahallesi, Nurdağı İlçesi Belpınar Mahallesi, İslahiye İlçesi Yesemek Mahallesi, Yavuzeli İlçesi Kasaba Mahallesi, Karkamış İlçesi Gürçay Mahallesinde ekolojik tabanlı köylerin belirlenmesi ve ayrıca Şahinbey Pancarlı Mahallesi 116 ada 15 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Tarım ve Hayvancılık Lisesi, Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı ve İmar Yolu şeklinde önerilen nazım imar planı ve plan değişikliğinin,  oybirliği ile kabulüne.
13.10.2023569Nizip İlçesi Samanlı Mahallesi ada 105, parsel 121 ve 122’de kayıtlı taşınmazlar üzerine, mekansal planlar arazi kullanım ve yapılaşma kararları getirerek, fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini sağlamak, ülke, bölge ve şehir düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı destelemek, yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturmak amacıyla nazım ve uygulama imar planı gereksinimi doğmuştur. Talep konusu taşınmazlar üzerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün çalışması sonucunda ilgili Toprak Koruma Kurulu’nun kararında Dikili Tarım Arazisi (DT) vasfında olduğu tespit edilmiştir. Toprak Koruma Kurulu’nun aynı kararında ilgili bakanlıklardan bakan onaylı Kamu Yararı Kararı’nın alınması karara bağlanmıştır. Nizip Samanlı Mahallesi, ada 105, parsel 121 ve 122’de kayıtlı 35096 m²’lik taşınmazlar üzerinde sanayi alanı (prina işleme ve yağ üretim tesisi alanı) nazım ve uygulama imar planı yapılması yönünde Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2022 tarih ve 485 sayılı kararı ile ilgili bakanlıktan bakan onaylı ‘Kamu Yararı Kararı’ alınması şeklinde karar alınmıştır. Ancak, geçtiğimiz süre zarfında talep konusu taşınmazların da içinde bulunduğu bölge de 22A kadastro güncelleme işlemi yapılarak taşınmazların tapu kayıt bilgileri, ada 127 parsel 16 ve 17, alan büyüklüğü ise 34548,07 m² olarak güncellenmiştir. Nizip İlçesi Samanlı Mahallesi ada 127, parsel 16 ve 17’de kayıtlı 34548,07 m²’lik alana sahip taşınmazlar üzerinde yukarıda bahsedilen amaç ve gerekçeler kapsamında NACE kodu 10.41 olan Sanayi Alanı ( Prina İşleme ve Yağ Üretim Tesisi alanı ) şeklinde nazım ve uygulama imar planı yapılması amacıyla ilgili bakanlıklardan bakan onaylı ‘Kamu Yararı Kararı’ alınması ve bu kapsamda ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınmasının,  oy çokluğu ile kabulüne.

#ilangovtr Basın No ILN01939155