Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi desteğiyle süt hijyeni, süt sığırcılığında sağım hijyeni ve sanitasyon paneli gerçekleştirildi.

Panelde Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce’nin hayvan varlığı ve işletme sayısından bahsederek 2022 tarımsal desteklemelerinde üreticilere 1 Milyon 953 bin TL çiğ süt desteklemesi olmak üzere toplamda 12 Milyon 278 bin TL hayvansal üretim destekleme ödemesi yapıldığını, temizlik ve hijyenin sütün temiz, sağlıklı bir insan gıdası olarak kullanılması için çok önemli olduğunu, teknik personelince, insan sağlığı ve beslenmesinde önemli bir protein kaynağı olan sütün, üretilmesinden depolanmasına kadar geçen evrelerde süt hijyenin sağlanması, gıda güvenilirliğinin artırılması amacıyla çiftçi eğitimleri verildiğini söyledi.

Uzun üreticilerin bin bir emekle ürettiği sütün kalitesinin korunması ve süt miktarının artırılması sağım hijyen kurallarına uyulmasıyla sağlanabildiğini sözlerine ekledi.

Proje Geliştirme ve Alt Yapı Daire Başkanı Ahmet Özden “Dünya genelinde yaşanan gelişmeler bize, gıda ve hayvansal ürünlerden elde edilen ürünlerin insan yaşamındaki hayati önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Ülkemizin coğrafi yapısı, iklimi, sulanabilir arazi yapısı, mera alanları, doğal floramız ve hayvan varlığımız göz önüne alındığında, hayvancılık en önemli gelir kaynaklarımız arasında olduğu görülmektedir. Yaşanan pandemi süreci ile günümüzde insanların beslenme konusunda daha bilinçli bir noktaya gelmesi, hayvansal protein kaynaklarının beslenme düzeyindeki önemi konusunda farkındalığın artması ve hayvancılık faaliyetlerinin ekonomik anlamda cazip hale gelmesi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayvancılığı önemli bir konuma getirmiştir. Bakanlığımız politikaları ile hayvancılık sektörünü her geçen gün daha da ilerleyecektir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi desteğiyle gerçekleşen panelde konuşan Proje sorumlusu Selahattin Dal, Projenin 2016 yılından günümüze kadar devam ettiğini, projenin amacının sağım hijyenini çiftçiye öğretebilmek ve yapılan hatalardan vazgeçmelerini sağlamak olduğunu, şu ana kadar 494 kurs düzenlendiğini ve bu kurslardan 10 bin 752 çiftçiye katılım belgesi düzenlenmiştir dedi. Bundan sonraki süreçte üretici, tüketici ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek paneller, köy toplantıları ile hijyen konusunda bilinçlenmeyi hedeflediklerini söyledi.

Panel Daire Başkanı Ahmet Özden’in Bakanlığın hayvancılık desteklemeleri, Prof. Dr. Ayhan Baştan’ın ineklerde sağım hijyeni ve sağım hijyeni mastitis ilişkisi ve Teknik Uzman Aran Aydın’ın süt hijyeni konusunda yapılan sunumların ardından plaket töreni, katılım belgesi ve hediyelerin takdimi ile son buldu.