Kan pıhtılaşmasında ilaç kadar etkili olan o yöntem! Kan pıhtılaşmasında ilaç kadar etkili olan o yöntem!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), artan dünya nüfusunun sürdürülebilir bir şekilde beslenebilmesi için yenilebilir böceklerin önemli bir alternatif olduğunu vurguluyor. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9 milyara ulaşması beklenirken, bu nüfusu doyurmak için küresel besin üretiminin %70 oranında artması gerektiği belirtiliyor.

FAO uzmanlarına göre, böcekler yüksek besin değeri, düşük çevresel ayak izi ve hızlı üreme özellikleriyle geleceğin besin kaynakları arasında önemli bir yer tutuyor. Böceklerin protein, vitamin ve mineral açısından zengin olduğunu belirten uzmanlar, böcek yemenin hem çevresel sürdürülebilirlik hem de gıda güvenliği açısından büyük avantajlar sunduğunu ifade ediyorlar.

Yenilebilir böceklerin, geleneksel hayvancılık yöntemlerine göre çok daha az su ve yem tükettiği, aynı zamanda sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azalttığı belirtiliyor. Bu nedenle, böceklerin gıda endüstrisinde daha yaygın bir şekilde kullanılması, hem çevresel hem de ekonomik açıdan faydalı olacağı öngörülüyor.

Dünyada böcek tüketen ülkeler

FAO'nun raporlarına göre, dünya genelinde yaklaşık 2 milyar insan zaten böcekleri düzenli olarak tüketiyor. Güney Asya ülkeleri, Tayland, Vietnam, Kamboçya, Meksika ve Japonya en çok böcek tüketen ülkeler.