Katmerci isyan etti: Spekülatörler yine iş başında Katmerci isyan etti: Spekülatörler yine iş başında

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen toplantıda daire Başkanı Ahmet Turan Gürkan, Biri Amiri Dr. Osman Yıldız’da katıldı. 5 Şubat’tan itibaren uygulamaya geçirilen tarımsal üretim planlaması toplantılarında 45 il fiilen ziyaret edilecek.  Gaziantep  İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, iklim değişikliği ve su kısıtı olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmelerin tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilediğini söyledi. Karayılan “Ayrıca artan nüfus ve yoğun kentleşme sonucunda gıdaya olan talep artışı, gıda güvenliği ve doğal kaynaklar üzerinde olan baskıyı arttırmıştır. Bu nedenle kaynakların etkin ve planlı kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Dünyada yaşanan pandemi, gıda arz ve talep dengesini olumsuz etkilemiş, ülkemize komşu bölgelerdeki savaşlar, gıda güvencesi ve güvenliğini temin etmek için tarımsal üretim planlamasının önemini daha da arttırmıştır” dedi.

2023 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

“Tarımsal Üretimin Planlanması Yönetmeliği” 14 Eylül 2023’de yayımlanarak yürürlüğe Girdiğini belirten Karayılan, “Yönetmelik kapsamında bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri alanlarında üretim planlaması çalışmalarına başlanmıştır. Yerelden merkeze bir yaklaşım ile kurgulanan planlama sürecinde illerdeki tarımsal üretimle ilgili tüm paydaşların temsil edildiği il teknik komiteleri kurulmuştur. Teknik komiteler illerin üretim potansiyeli, belirlenen ülkesel ihtiyaçlar, su varlığını ve iklim değişikliği gibi kısıtları da dikkate alarak illerdeki ürün desenlerini belirleyerek Bakanlıkta kurulan Tarımsal Üretimin Planlanması Kuruluna iletecekleridir.   Diğer taraftan üretim planlamasını teşvik etmek için tarımsal destekler ve hibe programları, sübvansiyonlu krediler, sözleşmeli üretim gibi uygulamalarda düzenlenmeler yapılmaktadır.  Bakanlık merkez birimleri ile üretim planlamasının uygulayıcısı taşra teşkilatımızın birlikte hareket etmesi planlama sürecinin başarısı için son derece önemli görülmektedir. Bu amaçla 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren Şubat ve Mart aylarında Bakanlık ilgili birimlerinden Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve uzmanların katılımıyla oluşturulan bir ekip ile il müdürlüklerimizde teknik toplantılar yapılacaktır. Bu süreçte yaklaşık 45 ilimiz fiilen ziyaret edilecek olup diğer illerimizle de çevrimiçi toplantılar yapılarak yerel birimlerin teknik olarak güçlendirilmesi sağlanacaktır” dedi.

Muhabir: YASEMİN ANKAY