Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (TÜMTİS) ile yapılan toplu iş sözleşmesi kapsamında, çalışanların ücretlerinde %58 oranında bir artış sağlandı. Ayrıca, çalışanlara önemli bir ikramiye hakkı da tanındı.

Zam ve İkramiye Detayları

Yapılan anlaşma, çalışanların maaşlarında %58,5 oranında bir artışı ve 100 çalışma günü tutarında ikramiye alacaklarını içeriyor. Bu zam ve ikramiye, sendikanın çalışanlar adına elde ettiği başarılı sonuçları temsil ediyor.

Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı Elektrik ve doğal gaza zam olacak mı

Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri

TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, Genel Sekreter Muharrem Yıldırım ve işveren temsilcisi Avukat Yakup Sait Çağlar'ın katılımıyla gerçekleşen görüşmeler neticesinde bu anlaşmaya varıldı. İlk yıl için belirlenen zam oranı %58,5 iken, ikinci yıl için ücretlerin yeniden değerleme oranında artırılacağı ifade edildi.

Farklı İkramiye Oranları

2019 yılı ve öncesinde işe giren sendika üyesi işçilere 100 günlük net ücret tutarında ikramiye verilirken, 2019 sonrası işe girenler için bu oran 70 günlük net ücret olarak belirlendi.

Diğer Sözleşme Maddeleri

Anlaşmanın diğer maddeleri arasında fazla mesai ücretlerinde %80 zam, bayram ödeneklerinde artışlar, yılbaşı primi, izin yardımı, geçici görev yardımı, yakacak yardımı, evlenme ve doğum yardımı ile ölüm ve sakatlanma durumlarında yapılacak nakdi yardımlar yer alıyor.

Bu gelişme, TÜMTİS ve TÜVTÜRK çalışanları için hem mali hem de moral bir kazanç olarak değerlendirilebilir. Anlaşma, çalışanların refahını artırma yönünde önemli bir adım olarak görülüyor.

Editör: Ebru Kont1