Teravih namazı, Ramazan ayında her gece kılınan bir ibadettir ve toplamda 20 rekattan oluşur. Bu namaz, farz ve sünnet namazlar arasında nafile bir ibadet olarak yer alır. Teravih namazı, cemaatle kılınması tercih edilen bir ibadettir ve genellikle camilerde toplu olarak gerçekleştirilir. Teravih namazı, gecenin herhangi bir zamanında kılınabilir, ancak genellikle İşa namazından sonra kılınır ve sabah namazının vaktine kadar devam edebilir.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, camide imama uyularak kılınacaksa önce euzu besmele çekilir ve ardından "Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet edilir.

Ferdi olarak kılınacaksa sadece "Niyet ettim Allah rızası için Teravih namazını kılmaya" denilerek niyet edilir.

1. Rekat

1. Eller kulak hizasına kaldırılır, Allahuekber diyerek namaza başlanır.

2. Gizlice Sübhaneke duası okunur.

3. Euzu Besmele çekilir.

4. Fatiha Suresi okunur.

5. Zammı Sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.

6. Allahuekber diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Azim denilir.

7. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Lekel Hamd denilir.

8. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.

9. İki defa secde yaptıktan sonra ‘Allahuekber’ denilerek ikinci rekata kalkılır.

2. Rekat

10. Ayağa kalkıldığında Besmele ve Fatiha suresi okunur.

11. Zammı sure ya da onun yerine geçecek miktarda ayet/ayetler okunur.

12. ‘Allahukber’ diyerek eller diz kapaklarının üzerine gelecek şekilde rükuya gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Azim denilir.

13. Semiallahu Limen Hamideh denilerek rükudan kalkılır ve Rabbena Leke’l-Hamd denilir.

14. Tekrar Allahuekber denilerek secdeye gidilir, üç defa Sübhane Rabbiye’l-Âlâ denilir. Secdede alın ve burnun yere değmesine dikkat edilir.

15. Oturulduğunda; Ettehiyyatü, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur. Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah diyerek önce sağa sonra sola selam verilir.

16. Eğer dört rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda Ettehiyyatü ve Salli, Barik duaları okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

3 ve 4. Rekat

Kalan iki rekat, aynı ilk iki rekat gibi kılınır. Ettehiyyatü ve Salli, Barik dualarınsan sonra önce sağa sonra sola "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diye selam verilir.

EVDE TERAVİH NAMAZI KILINIR MI?

Evde teravih namazı kılmak da mümkündür. Aile üyeleri, teravih namazını bireysel olarak veya bir imam önderliğinde topluca kılabilirler. Kimin daha iyi Kur'an okuduğu veya namaz hükümlerini daha iyi bildiği göz önünde bulundurularak bir kişi imam olarak seçilebilir.

Ezan okunduktan sonra aşağıdaki adımlar takip edilir:

- 4 rekât yatsının ilk sünneti

- 4 rekât yatsının farzı

- 2 rekât yatsının son sünneti

- 20 rekât teravih (ikişer rekât veya dörder rekât olarak kılınabilir)

- 3 rekât vitir namazı

 

Teravih namazını, ikişer rekât olarak kılmak daha yaygın olsa da dörder rekât olarak da kılınabilir. İkişer rekât olarak kılınırken sabah namazının sünneti gibi kılınırken, dörder rekât olarak kılınırken yatsının ilk sünneti gibi kılınır. Teravih tamamlandıktan sonra vitir namazı kılınır.

TERAVİH NAMAZI FARZ MI?

Teravih, sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen "tervîha" kelimesinin çoğulu olarak kullanılır. Dinî bir terim olarak, Ramazan ayında yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), ashabıyla birlikte cemaat halinde teravih namazını kılmış, onların coşkusunu görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı bırakarak yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü’t-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 177-178).

Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu sebeple teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

CEMAATLE TERAVİH NASIL KILINIR?

Diyanet'in açıklamasına göre, teravih namazı cemaatle şu şekilde kılınır:

Öncelikle yatsı namazının ilk sünneti, ardından farzı ve son sünneti kılınır. Daha sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.

İmam, "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya", cemaat ise "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınır ve namaza başlanır.

Tahmazoğlu’ndan 23 Nisan Çocuk Şenliğine Davet Tahmazoğlu’ndan 23 Nisan Çocuk Şenliğine Davet

İkişer rekât halinde kılınacaksa, ikinci rekâtın sonunda oturuşta "Tahiyyat", "Salli-Barik" ve "Rabbena" duaları okunarak sağa ve sola selam verilir. Teravih dört rekât olarak kılınıyorsa, ilk oturuşta "Tahiyyat" ile birlikte "Salli-Barik" duaları okunarak kalkılır. Üçüncü rekâta kalkıldığında ise "Sübhaneke" duası okunur. Her selam verildiğinde "salat-ı ümmiyye" okunması tavsiye edilir.

Teravih namazı, ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar da verilebilir. Namazın ardından kısa bir duanın ardından cemaatle vitir namazı kılınır. Sonrasında tesbihat ve dua ile ibadet tamamlanmış olur.

Editör: Tekin Albayram