T.C.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ

2024 MART AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ

                                              

                                                                                  

                                                                                                            

Karar Tarihi: 08.03.2024 Karar No:28 Yeditepe ve Güneykent Mahalle sınırları içerisinde Sosyal Tesis Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişiklikleri teklifine ilişkin; İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun okunmasının ardından, teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle onanmasına oybirliği ile karar verildi.

Karar Tarihi: 08.03.2024 Karar No:29 Yeşilkent Mahallesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifine ilişkin; İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun okunmasının ardından, teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle onanmasına oybirliği ile karar verildi.

Karar Tarihi: 08.03.2024 Karar No:30 Çamtepe Mahallesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifine ilişkin; İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun okunmasının ardından, teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle onanmasına oybirliği ile karar verildi.

Karar Tarihi: 08.03.2024 Karar No:31 İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarında değişiklik yapılması teklifine ilişkin; İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun okunmasının ardından, teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle onanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Karar Tarihi: 08.03.2024 Karar No:32 Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarının Düzenlenmesine dair hazırlanan Yönetmeliğin revize edilmesi teklifine ilişkin; Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun okunmasının ardından, teklifin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Karar Tarihi: 08.03.2023 Karar No:33 Fonksiyonel Birinci Düzeyde (Müdürlükler arası) bütçe içi aktarımlarının görüşülerek karara bağlanması teklifine ilişkin; Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun okunmasının ardından, teklifin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Karar Tarihi: 08.03.2023 Karar No:34 Katılım İnşaat Gıda San Tic. AŞ’nin, sermaye artırımı teklifine ilişkin; Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun okunmasının ardından, teklifin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Karar Tarihi: 08.03.2024 Karar No:35 Belediyemiz Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübüne ayni ve nakdi yardım yapılması teklifine ilişkin; Plan Bütçe ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyon Raporunun okunmasının ardından, teklifin Plan Bütçe ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Karar Tarihi: 08.03.2024 Karar No:36 Mülkiyeti belediyemize ait muhtelif taşınmazların satışı teklifine ilişkin; Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun okunmasının ardından, teklifin Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

 

#ilangovtr Basın No ILN02003324