İLAN
T.C. İSLAHİYE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/344 Esas

DAVALI : İBRAHİM BERAT DOĞAN Haciali Öztürk Mh. Güney Yıldız Apt. B Blok Kat:5 İslahiye/ GAZİANTEP
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 12/06/2024 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02023165