T.C. GAZİANTEP
7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No: 2021/326 Esas
18.03.2024
İLAN

Gaziantep 7. Asliye Ceza Mahkemesince; Bayram ve Hatice oğlu, 23/08/1992 Dörtyoldoğumlu, Kilis, Musabeyli, Dorucak Mah/Köy. Nüfusuna kayıtlı olan sanık İbrahim Halil CAN (T.C Kimlik No: 54631705810) hakkında CUMHURBAŞKANINA HAKARET suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 03.10.2023 tarihli, 2021/326 esas, 2023/341 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında beraat kararı verildiği,

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK' nun 291. maddesi gereğince takip edilen 7 günlük süre içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ilgili dairesinde istinaf incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02005455