T.C. GAZİANTEP
21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.76953524-2016/623-Ceza Dava Dosyası
19.10.2023
Konu :
İ L A N
Gaziantep 21. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Meyede oğlu, 1997 Suriye doğumlu olanCEMİL HÜSEYİN hakkında mağdurlar Ali Dedeoğlu ve Muzaffer Dedeoğlu'na karşı işlediği Silahla suçundan TCK.nun 106/2-a maddesi gereğince 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ;
Gerekçeli kararın, sanığın adresine ulaşılamaması nedeni ile tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 Sayılı Yasanın 28/1-27 maddeleri gereğince kararın " bir yerel gazete ve bir yerel internet haber sitesinde " ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK 273 maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek yada zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf incelemesinin yapılmasını isteyebileceği istinaf olunmadığı taktirde kesinleşme olunacağı tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01917226