T.C.
GAZİANTEP
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : .37776216-2022/1026-Ceza Dava Dosyası
İLAN

Gaziantep 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 28/12/2023 tarih ve 2022/1026 Esas 2023/1046 Karar sayılı dosyası ile yapılan yargılama neticesinde Ökkeş ve Asiye oğlu 07/03/1951 Oğuzeli doğumlu sanık Mehmet ALTUNTAŞ'ın Basit Yaralama (TCK'nun 86/2) suçundan yapılan yargılama sonucunda mahkumiyetine karar verilen sanık Mehmet ALTUNTAŞ'ın açık adresinin tespit edilemediği, kendisine gerekçeli kararın tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 Sayılı CMUK 310 maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde tebliğ edilmiş olunacağı ilanen tebliğ olunur.21.03.2024

#ilangovtr Basın No ILN02007975