T.C.
GAZİANTEP
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : .37776216-2023/492-Ceza Dava Dosyası
İLAN

Gaziantep 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 12/09/2023 tarih ve 2023/492 Esas 2023/362 Karar sayılı dosyası ile yapılan yargılama neticesinde Mustafa ve Iraz oğlu 31/03/1990 Gaziantep doğumlu sanık Mehmet ÇURKU'nun Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma (6136 SK.) suçundan yapılan yargılama sonucunda mahkumiyetine karar verilen sanık Mehmet ÇURKU'nun açık adresinin tespit edilemediği, kendisine gerekçeli kararın tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 Sayılı CMUK 310 maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen itiraz olunmadığı takdirde tebliğ edilmiş olunacağı ilanen tebliğ olunur.17.01.2024

#ilangovtr Basın No ILN01976377