T.C. GAZİANTEP 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO : 2015/528 Esas
KARAR NO : 2024/239

Kültür varlıkları bulmak amacıyla,izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/02/2024 tarihli ilamı ileTCK 66/1-e md.gereğince kamu davasının zaman aşımı nedeniyle DÜŞÜRÜLMESİNEkarar verilen Ömer ve Fatma Hammadi oğlu 1991 HAMA doğumlu ALA AL HATTAB hakkında;
Gerekçeli karar ve katılan kurum vekili Av.Bahar ORAL'ın 18/03/2024 tarihli vekalet ücreti yönünden İstinaf dilekçesi sanığın adreslerine tebliğ yapılamadığından dolayı, 7201 SY 28/1md.gereğince gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonratebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK'un 291.Maddesi gereğince takip edilen 7 gün içerisinde mahkememizce bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile itiraz incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, itiraz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı;TEBLİĞ VEİLAN OLUNUR. 25.03.2024

#ilangovtr Basın No ILN02009310