T.C. GAZİANTEP 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/230 Esas
DAVALI : BEKİR ESMER T.C. 12094403520
Gaziler Cad. Kömürcügil Pasajı No:10 Şahinbey/ Gaziantep
Dava dilekçesinde belirtilen davacı Ahmet Yalçın ile davalı Bekir Esmer arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat davası nedeniyle;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkartılmış olup, adresinizde tanınmadığınız ve bulunmadığınız gerekçeleri ile tebligat yapılamamıştır.
Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Dava Dilekçesinin ve Tensip Zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iki hafta içerisinde HMK 'nın 129 maddesindeki hususları içerir şekilde dilekçe vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermemeniz halinde Davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız tarafınıza ihtar olunur. (HMK 122/1 , 128, 129) Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01975617