ESAS NO : 2022/756 Esas 06/02/2024
İLAN

Davacı BEYZADE ÖZGÜR ALBAYRAM tarafından davalı HÜSEYİN ÇAKIR,MUSTAFA KOŞAK,YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. GRADOR AYAKKABI İTH İHR SAN TİC LTD ŞTİ vd. adına açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının 24/01/2024 tarihli celsesinde verilen ara karar gereğince; Mahkememizde davalı sıfatında bulunan GRADOR AYAKKABI İTH İHR SAN TİC LTD ŞTİ'nize dava dilekçesinde belirtilen ve bir çok kurumca bildirilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağı ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinin bulunmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamamış, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Dava dilekçesi ve ekleri gönderilmis olup; davaya 2 haftalık kesin süre içinde cevap verilebileceginiz (HMK m.122), cevap vermemeniz halinde ileri sürülen maddi vakıaların tamamını inkar etmis sayılacagınız (HMK m.128) ve ilk itirazları (HMK m.116) ileri süremeyeceginiz (HMK m.117/1), 27/03/2024 günü saat10:20''de yapılacak olan ön inceleme durusmasında sulh için gerekli hazırlıgı yapmanız, durusmaya taraflardan birinin gelip yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yapılan islemlere itiraz edemeyeceginiz ve diger tarafın iddia ve savunmasını genişletip değiştirebileceğinin ihtaratına (ihtarın tebliğ ile yapılmış sayılmasına),
Son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu tebliğin yapılmış sayılacağı ve bu sürenin bitimi ile öngörülen sürenin başlayacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01981906