T.C.
GAZİANTEP
1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Esas No : 2023/162
Karar No: 2024/143
İ L A N

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesince; Abdulkadir ve Yıldız oğlu, 20/12/1984doğumlu, Şanlıurfa, Eyyübiye-Gümüşkuşak nüfusuna kayıtlı olan Müslüm Çakallı hakkında Parada Sahtecilik suçundan dolayı açılan kamu davasında Mahkememizin 07/03/2024 tarih ve 2023/162 Esas, 2024/143 Karar sayılı ilamı ile sanığın11 ay hapis cezası ve 500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan sahte paraların 5237 sayılı TCK 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK 310 maddesi gereğince takip edilen 7 günlük yasal süre içerisinde usulen istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02044231