Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 142 sözleşmeli personel alımı sürecini başlatmış durumda. Bakanlık, Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, bu personelleri taşra ve merkez teşkilatı birimlerinde istihdam etmeyi planlıyor.

İstanbuldaToprak kayması oldu! Ölü yaralı var mı? İstanbuldaToprak kayması oldu! Ölü yaralı var mı?

Başvuran adayların, mühendislik, avukatlık, destek ve büro personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için gereken bölümlerden mezun olmaları ve 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) belirlenen puanları almış olmaları gerekmektedir.

NE ZAMAN VE NEREDEN BAŞVURU YAPILABİLİR?

Adaylar, 15 Mart 2024 tarihinden itibaren 29 Mart 2024 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuru yapabileceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan mahkum olmamak,

d) Askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) 01 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

h) Mühendis ve avukat ünvanlı pozisyonlar için KPSS (P3) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

ı) Büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli ünvanlı pozisyonlar için lisans mezunları için KPSS (P3), eğitim fakültesi mezunları için KPSS (P10), ön lisans mezunları için KPSS (P93), ortaöğretim mezunları için KPSS (P94) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

i) Sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunmak,

j) Sözleşmeli olarak çalışırken hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmemiş olmak ve sözleşmenin feshedilmesi veya sözleşmeyi yenilememek şartını sağlamak,

k) Son başvuru tarihinde başvurulan pozisyon için istenilen bölümden veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Editör: Tülay Kara