Gaziantep'te yeşil dönüşüm için büyük fırsat Gaziantep'te yeşil dönüşüm için büyük fırsat

MİRAS ANLAŞMAZLIKLARI YENİ BAŞVURUYLA ÇÖZÜLECEK

Haksız muameleye maruz kalan çocukların haklarının korunması süreci başlıyor. Bu yeni düzenleme, miras hakkı süresinin nasıl ortadan kaldırılacağına dair önemli bilgiler içeriyor.

MİRAS KAVGALARINA ÇÖZÜM

Yaşlılık döneminde ebeveyninin bakımını üstlenen çocuğun, annesinin veya babasının mallarını miras alması sık karşılaşılan bir durumdur ve mahkemelerde tartışma konusu olabilmektedir. Miras anlaşmazlıkları aileler arasında sık sık ortaya çıkıyor ve çözülmesi oldukça zor. Ancak bu yeni uygulama, haksızlığa uğrayan hak sahiplerinin haklarını koruyor ve adaletin sağlanmasına yardımcı oluyor.

Yeni düzenlemeler, miras uyuşmazlıklarının kardeşler arasında adil bir şekilde dağıtılmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca, zaman aşımı süresi geçtikten sonra da taşınmazın satılmaması halinde hak talebinde bulunulabiliyor. Türk Medeni Kanunu hükümleri çerçevesinde, mülk sahibi olan anne-baba, mülklerini kendi takdirleri ve özgür iradeleri doğrultusunda kullanma ve çocuklarına devretme hakkına sahiptir. Ancak ebeveynin ölmesi durumunda bu haklar değişebilir.

MİRAS KAVGALARINA SON

Anne ve babanın ölümünden sonra açılan davalarda, anne ve babanın hediye ettiği mallar kardeşlere eşit olarak paylaştırılacaktır. Birçok kişi, mülkiyetin ebeveynlerinin ölümünden önce devredilmiş olması durumunda da hak sahibi olduklarının farkında değildir. Bu nedenle haklarını aramıyorlar. Miras Kanunu uyarınca bu varlıkların bölünebilir varlıklar arasında yer almadığını unutmamak gerekir. Ancak anne ve babanın iradesi veya kardeşin yetkisi ile malın değişmesi halinde, aradan kaç yıl geçmiş olursa olsun, asliye hukuk mahkemesinde dava açarak kardeşin malını talep etmek mümkündür.

Ancak, çocuk anne ve babasının ölümünden sonra malı miras alır ve onu kaybetmemek için para karşılığında satarsa, mahkeme o parayı miras olarak kabul etmeyecek ve diğer kardeşlere dağıtmayacaktır.

Bu yeni düzenlemeler, miras kavgalarına son vermeyi ve aile içi adaleti sağlamayı amaçlıyor. Detaylı bilgiler ve başvuru süreçleri için haberimizi takip etmeye devam edin.