Gündeme düşen son dakika haberinde yaşanan deprem sonrası ertelenen imar barışı yeniden TMM komisyonuna getiriliyor. Teklifin özellikle depreme dayanıklılığını belirli şartları karşılayan yapıların kapsamına alınmasının öngöreceği ileri sürülüyor. Emlak uzmanları kanunla ilgili dikkat çeken bilgiler verirken, “Şartlar arasında zemin etüt raporları, fay hattı araştırmaları, depreme dayanıklılık raporları ve ilave kat yapılmış ise teknik rapor konusunda koşullar bulunuyor” denildi. 

Google Türkiye: Yapay zeka devrimi Türkiye ekonomisine milyarlarca TL katkı sağlayacak Google Türkiye: Yapay zeka devrimi Türkiye ekonomisine milyarlarca TL katkı sağlayacak

İMAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİNDE NELER VAR ? 

TBMM’ye gelmesi beklenen imar kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinde “Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması, imar ve mülkiyet sorunlarının çözülmesi amacıyla; kişinin kendi tapulu arsa veya tarlasına 31/12/2023 tarihinden önce yaptırmış olduğu yapılar için, yapının afet risklerine dirençli olması şartıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 3/5/2024 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 30/5/2024 tarihine kadar bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Başvuruya konu yapının ve arsanın afet risklerine karşı dayanıklı olduğunu gösterir rapor sonucu ile yapı sahibinin beyanına göre mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ile diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine kaydedilir” yer aldı.