MESAİ SAATLERİ 40 SAATE Mİ DÜŞTÜ?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, milyonlarca çalışanı etkileyen düzenleme kapsamında ücretlerden çalışma saatlerine, yıllık ve haftalık izinlerden esnek çalışma düzenlemelerine kadar birçok konuda değişiklik öngörülüyor. Düzenleme ile bazı meslek gruplarında uygulanan 48 saatlik çalışma sürelerinin azaltılması da planlanıyor. Ayrıca, fazla çalışma ücretlerindeki katsayı farklılıklarının giderilmesi amaçlanıyor.

Yürürlükte olan 1936 tarihli Türk İş Kanunu'nda haftalık çalışma saati 45 olarak belirlenirken, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu'nda bu süre 48 saattir. Basın İş Kanunu'na tabi çalışanlar işe iade davası açabilirken, Deniz İş Kanunu'na tabi olanlar için bu hak tanınmamaktadır. Farklı yasalarda bulunan düzenlemelerin tek bir temel Türk İş Kanunu altında birleştirilmesi planlanmaktadır, böylece bütüncül bir yapı oluşturulacaktır. Yeni düzenlemelerle birlikte işçilere yeni hak kategorileri tanınması öngörülmektedir.

Meriç, intiharları gündeme taşıdı: "Çaresizlik intihara sürüklüyor" Meriç, intiharları gündeme taşıdı: "Çaresizlik intihara sürüklüyor"

BAKAN HABERİN  SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumunda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası şartlarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hâle getireceğiz. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Işıkhan'ın çalışma saatlerinin düşürülmesiyle ilgili başka ülkelerden verdiği örnekler bilinirken muhalefet de haftalık çalışma saatinin 37,5 saate düşürülmesi için TBMM'ye kanun teklifi sunmuştu.

Editör: Barış Tekeci