Kurban derisinin nasıl değerlendirileceğine ilişkin Din işleri Yüksek Kurulu’nun açıklaması şu şekilde:

“Kurbanın derisi kurban sahibi tarafından kullanılabileceği gibi bir fakire veya hayır kurumuna da verilebilir. Hz. Peygamber (s.a.s.), veda haccında Hz. Ali’ye, kurban olarak kesilen develerinin başında durmasını ve bunların derileri ile sırtlarındaki çullarını sadaka olarak vermesini, kasap ücreti olarak bunlardan bir şey vermemesini emretmiştir (Buhârî, Hac, 120-121 [1716-1717]; Müslim, Hac, 348-349 [1317]). Buna göre kurban derilerinin para karşılığında satılması, kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi caiz değildir. Derinin satılması hâlinde bedelinin yoksullara verilmesi gerekir (Merğinânî, el-Hidâye, 4/360).

Bu burçlar asla pes etmiyor! lider ruhlular! Bu burçlar asla pes etmiyor! lider ruhlular!

Bu itibarla kurbanın derisi, bir yoksula veya hayır kurumuna bağışlanabileceği gibi evde namazlık, kalbur ve benzeri ev eşyası yapılarak da kullanılabilir. (Kâsânî, Bedâi‘, 5/81; Merğinânî, el-Hidâye, 4/360). “