KOSGEB, yani Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi, Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünü artırmak ve ekonomik büyümelerine katkı sağlamak amacıyla önemli destekler sunuyor. Bu kurum, işletmelerin gelişimi için çeşitli programlar hazırlayarak Türkiye ekonomisinin can damarlarını güçlendiriyor.

KOSGEB NEDİR?

KOSGEB, yani Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik büyümesine ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak için devlet tarafından desteklenen bir kuruluştur. KOSGEB, bu işletmelere çeşitli destek programları sağlayarak onların piyasada daha güçlü ve sürdürülebilir bir konuma gelmelerini sağlar.

Ulaşıma okkalı zam Ulaşıma okkalı zam

Bu destekler, işletmelere eğitim, danışmanlık ve finansal yardımlar şeklinde sunulur. Bu sayede, işletmeler hem daha yenilikçi hem de rekabetçi bir yapıya kavuşarak Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlama potansiyeline ulaşır.

KOSGEB’E KİMLER BAŞVURABİLİR?

KOSGEB’in hem faizsiz hem de hibe desteklerinden yararlanabilecek kişiler şöyle sıralanabilir;

İşletme tanıtımını yapmak isteyen iş sahipleri,

Yeni iş kurmayı düşünen herkes,

Ar-Ge olarak çalışmak isteyenler,

Personellerinin gelişimine yönelik eğitim vermek isteyenler,

İşini geliştirmek isteyenler,

İşletmelerine yeni araç gereç ve donanım almayı düşünenler,

KOSGEB’in sunduğu girişimcilik eğitimlerine katılıp onlarda başarılı olanlar,

İŞ Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) içerisinde bulunan ve 1 senede de burada firma kuran girişimciler,

KOSGEB, Türkiye'de küçük ve orta büyüklükteki işletmelere sağladığı hibe ve faizsiz kredi destekleriyle dikkat çekiyor. Ancak bu desteklerden yararlanmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşından büyük olması ve daha önce KOSGEB desteklerinden faydalanmamış olması gerekiyor. Ayrıca, desteklenen işletmelerin kuruluş süreci en fazla 2 yıl içinde tamamlanmalı ve faaliyete geçirilmelidir.

KOSGEB tarafından sağlanan desteklerle işletmelerin makine ve teçhizat giderleri faturalı bir şekilde karşılanıyor. Ancak desteklerin geçerliliğini koruması için işletmecilerin üçüncü derece akrabalarından alışveriş yapmamaları ve yakın akrabalarından işletme devralmamaları gerekiyor. İşletmeler, projelerini geniş kapsamlı bir iş planı ile geliştirerek tüm işletme evraklarını bu plana dahil etmeli ve KOSGEB veri tabanına kayıt olmalıdır. Başvuru sürecinde, işletmelerin KOBİ statüsünü belgelendirmeleri ve KOBİ beyannamelerini doldurarak onaylamaları önem taşıyor. KOSGEB, özellikle yenilikçi ve teknolojik projelere öncelik vererek Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor.

KOSGEB AVANTAJLARI NELERDİR?

KOSGEB işletmelere şu avantajları sunuyor;

KOSGEB, Türkiye'deki işletme ve girişimcilere hibe ve faizsiz kredi desteği sağlayarak sermaye ihtiyaçlarını karşılamakta ve onların finansal yükünü hafifletmektedir. Sanayi ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere özel olarak sunulan bu desteklerle, bu alanların gelişimine katkıda bulunuluyor. Yeni kurulan işletmeler ise KOSGEB'in çeşitli programları aracılığıyla geri ödemesiz hibe desteklerinden faydalanabiliyorlar.

KOSGEB, sağladığı finansal desteklerin yanı sıra işletmelere eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunarak kurumsal kapasitelerinin artmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, proje bazlı desteklerle yenilikçi ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayan işletmelerin büyümesine de etkin bir şekilde katkı sağlamaktadır. Bu destekler, işletmelerin rekabet güçlerini artırırken, Türkiye ekonomisine de olumlu yönde katkılar sunmaktadır.

KOSGEB BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

KOSGEB başvurusunda gerekli olan belgelerse şu şekilde sıralanabilir;

KOSGEB girişimcilik sertifikası

Firmaya ait oda kayıt belgesi

Girişimcilere ait SGK hizmet dökümü

İşletmelerin kuruluş izinleri

İşletme ruhsatları

İşletme iş planı

İşletme tapu belgesi örnekleri

İşletme kira kontratı

Bilanço kayıt örnekleri

İşletmeye ait gelir tablosu

KOSGEB destek talep beyannamesi

İşletme kuruluşu esnasında yapılan harcamalara dair makbuz ve faturalar

İşletmelere ait güncel vergi levhası örnekleri

KOSGEB’E NASIL BAŞVURULUR?

KOSGEB’e başvuru yapmak için şu adımlar izlenmeli;

İlk olarak, KOSGEB veri tabanına online sistem üzerinden kayıt yapılmalıdır. Bu aşamada işletme ile ilgili detaylı bilgiler sisteme eksiksiz bir şekilde girilmelidir. İşletme kayıt bilgileri tamamlandıktan sonra, KOSGEB'in resmi web sitesinden girişimcilik destek talep formu indirilip doldurulur. Doldurulan form ve diğer gerekli belgeler, ilgili KOSGEB müdürlüğüne teslim edilir.

Teslim edilen belgelerle birlikte bir iş planı sunumu için randevu alınır. Randevu gününde, hazırlanan iş planının sunumu KOSGEB yetkilileri önünde yapılır. Sunum sonrası KOSGEB görevlileri tarafından başvuru değerlendirilir ve tüm süreçler tamamlandıktan sonra başvuru adımları sona erer. Bu aşamalar, girişimcilerin KOSGEB desteklerinden yararlanabilmesi için titizlikle takip edilmelidir.

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI NELERDİR?

KOSGEB, Türkiye'deki işletme ve girişimcileri desteklemek amacıyla çeşitli programlar sunmaktadır. Bu destekler arasında:

İhracat Destek Programı: Firmaların uluslararası pazarlara açılmalarını ve ihracat kapasitelerini artırmalarını hedefler.

KOBİ Gelişim Destek Programı: KOBİ’lerin büyüme ve gelişme süreçlerine katkıda bulunacak danışmanlık ve finansal destekleri içerir.

Girişimcilik Destek Programı: Yeni iş kurmak veya mevcut işini büyütmek isteyen girişimcilere yönelik hibe ve faizsiz kredi desteği sağlar.

Eğitim ve Danışmanlık Destek Programı: İşletme sahipleri ve çalışanlarına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yardımcı olur.

İnovasyon, Araştırma ve Geliştirme Destek Programı: İnovatif ve Ar-Ge odaklı projeleri destekleyen mali yardımlar sağlar.

Pazarlama ve Tanıtım Destek Programı: İşletmelerin ürün ve hizmetlerini geniş pazarlarda tanıtımını sağlayarak pazarlama kapasitelerini güçlendirir.

Makine ve Teçhizat Destek Programı: İşletmelerin verimliliğini ve modernizasyonunu destekleyerek daha kolay makine ve teçhizat edinmelerine olanak tanır.

Bu programlar, işletmelerin sürdürülebilir büyümelerine ve rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik stratejik destekler sunmaktadır.