Türkiye'de ve dünya genelinde dini, sosyal ve hukuki açılardan farklı tartışmalara neden olan muta nikahı, İslam hukuku içerisinde de farklı yorumlara tabi tutulmaktadır.

Muta Nikahının Tanımı ve Kıyılma Şekli

Muta nikahı, belirli bir süre ve belli şartlar altında gerçekleştirilen geçici bir evlilik biçimidir. Bu nikah türünde, erkek ve kadının rızası ile, erkek kadına belirli bir süre için ve genellikle belirli bir miktarda mal veya para karşılığında evlenme teklif eder. Kabul edilmesi durumunda, bu süre zarfında bir evlilik ilişkisi kurulmuş olur. Muta nikahıyla evlenen kadın, bu süreçte miras hakkı iddia edemez. Erkek, daha sonra gerekli şartları yerine getirerek bu kadını daimi eşi olarak alabilir.

Muta Nikahının Kökeni ve İslami Yorumlar

Sözlük anlamı "faydalanılan şey" olan muta, fıkıh terimi olarak ise boşanma veya evliliğin sona ermesi sonrasında erkeğin kadına verdiği elbise ve benzeri hediyelere işaret eder. İslam'ın ilk dönemlerinde, özellikle Müslüman askerler tarafından uygulandığına dair kayıtlar bulunur. Başlangıçta genel kabul gören bu uygulamanın, zamanla Şii mezhebi içerisinde kabul edilirken, Sünni mezhebi tarafından yasaklandığı belirtilir.

Eleştirilere Konu Olan Yönleri

Muta nikahı, günümüz Türkiye'sinde ve dünya genelinde çeşitli eleştirilere maruz kalmaktadır. Bu eleştirilerin başında, muta nikahının ücret karşılığı belirli bir süre birlikte yaşamayı ve cinsel ilişkiyi kapsaması gelir. Bu durum, muta nikahını ticari bir anlaşmaya benzetmekte ve geleneksel evlilik anlayışından oldukça farklı bir yerde konumlandırmaktadır. Muta nikahının, mehir gibi evlilikle ilişkili dini ve sosyal kurallarla karıştırılması, sosyolojik ve nesnel gerçekliklerle bağdaşmayan yönler içerdiği eleştirileri de beraberinde getirmektedir.

Milyonlarca sürücü bekliyordu! Ehliyet affı son dakika! Ehliyet affı ne zaman çıkacak? Milyonlarca sürücü bekliyordu! Ehliyet affı son dakika! Ehliyet affı ne zaman çıkacak?

Dini Açıdan Sakıncaları

Muta nikahının dini açıdan sakıncaları konusunda İslam alimleri arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Sünni İslam'da genellikle kabul görmeyen bu uygulama, Şii İslam'da bazı koşullar altında kabul edilebilir olarak değerlendirilir. Ancak, muta nikahının günümüzdeki uygulamaları, İslam'ın evlilik anlayışı ve aile yapısına dair temel prensiplerle uyumlu olup olmadığı konusunda tartışmalar devam etmektedir.

Sonuç olarak, muta nikahı karmaşık dini, sosyal ve hukuki boyutları olan bir konu olarak kalmaya devam ediyor. Bu konudaki tartışmalar, farklı kültürel ve dini yorumların yanı sıra, modern toplumun değerleri ve anlayışlarıyla da iç içe geçmiş durumdadır.

Editör: Ebru Kont1