Müfredattaki değişiklik konusu, İntegral ile de gündemde yer alıyor. Matematik içerisindeki ve bir fonksiyonun belirli bir aralıktaki alanını hesaplamak için kullanılan İntegral, müfredattan kaldırılıp kaldırıldı mı?  İntegral kalktı mı? İntegral müfredatta yer almayacak mı? İşte, o detaylar

İNTEGRAL KALKTI MI?

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş deprem felaketi sebebiyle YKS’den bazı konular muaf tutulmuştu. Limit, Türev, İntegral gibi konular AYT’den çıkarılan konulardan bazıları olmuştu. Yalnızca deprem sebebiyle alınan karar ile ilgili bu yıl herhangi bir karar ya da duyuru yer almıyor.

İNTEGRAL NEDİR?

İntegral, matematikte bir kavramdır ve bir fonksiyonun belirli bir aralıktaki alanını hesaplamak için kullanılır. Bir fonksiyonun integrali, bu fonksiyonun altındaki alanı temsil eder.

Genel olarak, bir fonksiyonun belirli bir aralıktaki integralini hesaplamak için integral sembolü (∫) kullanılır. İntegral sembolü, "integral al" anlamına gelir ve matematiksel ifadelerde fonksiyonun integralini ifade etmek için kullanılır.

Fonksiyonun integralini hesaplarken, integral sembolünden sonra fonksiyonun kendisi ve ardından değişkenin hangi aralıkta tüketileceği belirtilir. Bu, integralin hangi aralıktaki alanın hesaplanacağını belirler.

İntegral, iki tür integral olarak sınıflandırılabilir: belirsiz integral ve belirli integral.

- Belirsiz integral, bir fonksiyonun genel integralini temsil eder ve integral sembolü ile ifade edilir. Bu, fonksiyonun bir antiderivatifini bulmayı ifade eder.
- Belirli integral, bir fonksiyonun belirli bir aralıktaki integralini hesaplar. Belirli integral, başlangıç ve bitiş noktalarını belirten bir aralıkla birlikte integral sembolü ile ifade edilir.

YDUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı YDUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

İntegral hesaplama yöntemleri farklı olabilir ve genellikle analitik veya sayısal yöntemler kullanılır. Analitik yöntemler, fonksiyonun analitik ifadesine dayanırken, sayısal yöntemler, integrali sayısal yaklaşımlarla hesaplamaya dayanır.

İntegral kavramı, matematikte birçok uygulama alanına sahiptir, özellikle hesaplama, fizik, mühendislik ve istatistik gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.

Editör: Tülay Kara