İbrahim Erdemoğlu: Ekonomik Analiz ve Çözüm Önerileri

Ekonomik Durum ve Değerlendirme

İbrahim Erdemoğlu, ekonomideki sıkıntılara dair çeşitli gözlemlerde bulundu:

 • Ekonomideki zamanlamada dikkat çekici bir durum var: Ramazan ve bayram önce yaşandı, ardından Ramazan ayı geldi.

 • Enflasyonun artış gösterdiği dönemde düşük faizli kredilerden faydalananların büyük kâr elde ettiğine dikkat çekti. Üstelik, bu kredilerin bir kısmı işe yatırılmadı.

 • Kolaylıkla erişilebilir olanı tercih etme alışkanlığının artmasıyla birlikte, şimdi kemer sıkma sürecine girilmesinin zorluğuna vurgu yaptı.

 • Öne sürdüğü "tatlı yiyenin sonunda acı çekeceği" metaforu ile ekonomik kararların uzun vadeli sonuçlarını vurguladı.

Kamuda İstihdam ve Mali Durum

Kamuda çalışan sayısının artışı ve bu durumun maliyetine değinerek:

 • 2002'de kamuda çalışan sayısının 2.5 milyon olduğunu, şu an ise yaklaşık 6 milyon kamu çalışanı olduğunu belirtti. Bu durumun sürdürülebilir olmadığını ve ya çalışan sayısının azaltılması ya da maaşların düşük tutulması gerektiğini dile getirdi.

 • Dünya genelinde 4 çalışana karşılık 1 emeklinin olduğunu, Türkiye'de ise bu oranın 1.6-1.7 olduğunu ifade ederek, bu durumun Sosyal Güvenlik Kurumu için büyük bir yük olduğunu söyledi.

  Dolar, euro kaç TL? 21 Nisan 2024 Güncel Kur fiyatları Dolar, euro kaç TL? 21 Nisan 2024 Güncel Kur fiyatları

Depremler ve Ekonomi

Adıyaman'daki depremlerin bütçe üzerinde büyük bir açık oluşturduğunu ve kentsel dönüşümün hızlanmasıyla bu yükün artacağını belirtti.

Servet Vergisi Önerisi

 • Erdemoğlu, mevcut ekonomik durumda "Servet Vergisi"ne ihtiyaç olduğunu düşündüğünü ifade etti. Bu vergiyle ilgili olarak, varlığı 6 milyon liranın üzerinde olan her bireyden yüzde 1 oranında bir vergi alınmasını ve bu gelirin belirli alanlara yönlendirilmesini önerdi.

 • Servet Vergisi'nin nasıl uygulanacağına dair önerisini detaylandırarak, verginin toplam geliri ve bu gelirin nasıl kullanılacağı hakkında da önerilerde bulundu.

İbrahim Erdemoğlu'nun Sasa Polyester ve Ekonomik Başarıları

 • Erdemoğlu ayrıca, Sasa Polyester'in yatırımları ve hisselerinin değer kazanma sürecini paylaştı. Bu süreçte hisselerin TL ve dolar bazında değer artışlarını detaylandırarak, şirketin başarısını vurguladı.

 • Şirketin 2015'ten beri TL bazında hisse fiyatlarının 405 kat, dolar bazında ise 37 kat arttığını belirtti.

Bu söyleşinin, ekonomik değerlendirme ve çözüm önerileri üzerinde derinlemesine bir analiz sunduğu görülüyor.

Editör: Muharrem Türkoğlu