Gündem:

İlçemiz Muhtelif Mahallelerinde 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görüşünün alınması teklifi.
İlçemiz Muhtelif Mahalle sınırları içerisinde Regülatör ve Trafo Alanları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi.
Şahintepe Mahallesi sınırları içerisinde Konut Alanı, Yol ve Park Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi.
4.    İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarının Düzenlenmesine dair hazırlanan yönetmeliğinin revize edilmesi teklifi.

5.    Kaleboynu Mahallesi 129 ada 226 parselde kayıtlı taşınmazın Cami yapılması şartıyla Belediyemize bedelsiz olarak bağışının kabul edilmesi teklifi.

6.    Birimlerimizin yıl sonuna kadar ödenek ihtiyaçlarının; birimler arası ödenek aktarması suretiyle karşılanması, aktarmaların zamanında yapılabilmesi için fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yetkisinin 2023 Mali Yılı ile sınırlı olmak üzere düzenlenmesi teklifi.

7.    Belediyemizin 2023-2024 yılı yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücret tarife cetvellerinin güncellenerek belirlenmesi teklifi.

8.    Belediyemiz tarafından insani yardım çağrısı kapsamında Kardeş Şehir Gazze’ye yardım yapılması teklifi.

9.    Belediyemizle ilgili 2024 yılı içerisinde protokoller, sözleşmeler, iyi niyet anlaşmaları yapmak ve imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi.

 

 Mehmet TAHMAZOĞLU

 Şahinbey Belediye Başkanı

 

#ilangovtr Basın No ILN01944337