Allah (cc) Ankebut 57. ayette kullarına tüm canlıların ölümü tadacağını emretmektedir. İnsan fiziki dünyadaki yaşamını sonlandırdığında kıstak alemine göç eder. Oradaki insanların kendi hayatları var. Henüz maddi dünyada olanlar, ruhun bedenden sonraki hayatını, orada ne hissettiğini, neyle karşılaşacağını hissedemez, bilemez. Bu konuyu Kur'an ayetlerinden ve Peygamberimiz (sav)'in hadislerinden öğrenebiliriz.

Ölüler buluşacak mı?

“Ölüler birbirini tanır mı?” diye rivayet edilir. Bu soru üzerine Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Evet, ruhumu kudretiyle dinlendiren Allah'a yemin ederim ki, onlar da ağaç tepelerindeki kuşların birbirini tanıdığı gibi birbirlerini tanıyorlar."

Dolayısıyla mümin ruhların orta âlemde birbirleriyle iletişim kurduğunu Peygamber Efendimiz (asm)'in hadislerinden biliyoruz. Ayrıca ölülerin yaşayanlardan mesajlar aldığı ve insanların mezarlarını ziyaret ettiğini gördüklerine dair rivayetler de var. Müminlerin ruhları nimet içinde, ruhları huzur içinde iken, gayrimüslimlerin ve çok günah işleyenlerin ruhları azapla meşguldür.

Balzac'ın krallığında ruhlar iki kategoriye ayrılır: Kutsanmışlar ve mutsuzlar. İbn Kayyım'a göre işkence gören ruhlar birbirlerini görme fırsatına sahip değildi. Bir nevi mahkum gibiler. Ama hapsedilmiş değil de özgür olan ruhlar, yani kutsanmış ruhlar buluşur ve birbirlerini ziyaret ederler. hertz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in ruhu Refiku'l-A'la'da (en yüksek mertebe) iken, her ruh kendisine amel ve derece bakımından eşit olan dostlarla beraberdir.

Ölüler yaşayanlarla iletişime geçebilir mi?

Hala hayatta olanlar, uyanıkken veya uykudayken kıstaktakilerle iletişim kurabilirler. İbnu'l-Ka'im'e göre rüyada kıstak yaşayanlarla karşılaşmak, peygamberin bir parçası olan ve ilmi ifade eden güzel rüyalardan biridir. Erzurumlu İbrahim Haqi de bu konuyla ilgili şunları söyledi: "Rüyada iyi veya kötü bir merhum görmek, onun durumunu tam olarak bilmek demektir. Bu, merhumun durumunu bildirmek veya mutlaka uyanık olmaktır..." ve şunları kaydetti: Rüyada ölü görmek en sadık rüyalardan biridir. Nitekim Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde, Mirac sırasında Peygamberimizin bazı ruhlarıyla tanıştığı ve uyanıkken de karşılaşmanın mümkün olduğu ispatlanan kabir ziyaretlerini öğrettiği bildirilmektedir. cinsiyetin en iyi örnekleri ve kanıtları. Allah (cc) Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: Muhammed (SAV)'e hitaben:

"Sizden önce gönderilen peygamberlerimize sor, Rahman'dan başka ibadet edilecek tanrılar mı yarattık?" dedi. (Zuluf/43.)