Konuşmasına Ulusal İnsan Hakları Kurumları’nın kurumsallaşması serüveninden ve insan hakları alanındaki koruma mekanizmalarından bahsederek başlayan TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, “İnsan hakları konusu 2. Dünya harbi sonrasında ortaya çıkan kurumsal yapılanmanın en üst şemsiyesi Birleşmiş Milletler. Bu kurumsal yapılanmanın altında oluşturulan ülkelerin taraf olduğu kurumlar var. Bu doğrultuda bu sözleşmelerin ulusal düzeyde etkinliğinin arttırılması, uygulanırlığının takip edilmesi noktasında hemen hemen 1990’lı yılların başlarından itibaren yoğun bir şekilde ulusal insan hakları kurumlarının yapılandırıldığını görüyoruz. Bugün BM düzeyinde 130 adet akredite olmuş Ulusal İnsan Hakları Kurumu var, bunlardan bir tanesi de biziz. Bu kurumsal yapıların temel misyonu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun misyonu ve yetkileri çerçevesinde söz edecek olursak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi en temel görev ve misyondur. İkincisi, ayrımcılıkla mücadele etmek ve eşitliğin temin edilmesi noktasında başvurular almak ve eşitlik ilkesinin tesisi için normatif güvenceler oluşturmak. Üçüncüsü de ulusal önleme mekanizması görevi çerçevesinde kurumumuz, özgürlüğünden mahrum bırakılmış kişilerin tutuldukları bütün mekânları, haberli habersiz ziyaret edebiliyor. Ziyaret edebilme yetkimiz var, orada kötü muamelenin önlenmesi için raporlamalarda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Muharrem Kılıç, insan hakları gerçekten çağımızın dili, ideolojisi, fikriyatı ve ahlaki bir değer olup, bu değere topyekûn sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Kılıç, “Özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılda ve tanıklık ettiğimiz şu zaman aralığında, birçok insan hakları ihlalleriyle karşı karşıyayız. Dünyanın her yerinde savaşlar, sürgünlükler, yoksulluklar, yoksunluklar var. Bunların her biri insan hakları meselesi. Bunları gençlerimizin bir misyon olarak, bir fikir olarak, bir idealiste olarak sahiplenmesini bekliyoruz. Her biri bir insan hakları savunucusu olsun istiyoruz, her biri çevresine, insanına, komşusuna, yabancısına duyarlı bir hassasiyet geliştirilmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Gaziantep Vali Vekili Salih Altınok, tarihte insan hakları konusunun epey yavaş seyreden bir konu olduğunu belirterek, bu yüzyıldan itibaren giderek ivme kazandığını söyledi. İnsan haklarının temelinde ve gelişmesinde hoşgörü ve empati olduğunu aktaran Salih Altınok, “Bütüncül bir insan haklarından öte, kadın haklarını, çocuk haklarını, işçi haklarını, çocuk işçi haklarını, hasta haklarını, engelli haklarını, mülteci haklarının giderek daha yoğun bir şekilde tartışmaya başlanıldı. Aslında bu konuda son yüzyılda batı, bize göre bir avantaj sağlamış gözüküyor lakin bildiğiniz üzere bizim geçmişimizde hem dinsel hem de kültürel anlamda çok güçlü referanslarımız var” diye konuştu.

Günün anısına GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ve TİHEK Başkan Yardımcısı Nimet Özkaya Sevim’e hediye takdim etti. Programa, Gaziantep Vali Vekili Salih Altınok, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın yanı sıra GAÜN Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Editör: Haber Merkezi