Belediye tarafından yapılan açıklamada, söz konusu şahsın açtığı davayı kaybetmesine rağmen hala gerçek dışı söylemlerde bulunmaya devam ettiğini ifade edildi.

Şehitkâmil Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “ Gaziantep ili, Şehitkâmil ilçesi, Münüfpaşa Mahallesi, 1121 ada, 628 parselde kayıtlı bulunan ve imar planında “yola” denk gelen taşınmaz, belediyemiz tarafından tesis edilen imar uygulaması neticesinde konut parseline taşınmıştır. Taşınmaz maliki Selim Bodur’un vefat etmesi neticesinde söz konusu taşınmazın 15 varisinin olması, taşınmazda, mirasçılar tarafından veraset intikal işlemlerinin esasen yapılmamış olması ve taşınmazın halen ölen kişinin adına kayıtlı olması sebebi ile, ilgili şahıs muhatap alınamamaktadır. Kamuoyunda kendini mağdur göstermek isteyen Hasan Bodur söz konusu taşınmazda sadece 1/10 hissenin maliki olup, 1/10 oranındaki hissesi için belediyemizden afaki ve gerçekçi olmayan taleplerde bulunmaktadır. Bu vatandaşımız tarafından belediyemize karşı açılan davaların belediye lehine sonuçlanmasına rağmen ilgili şahıs tarafından belediye aleyhinde gerçek dışı söylemlerde bulunulmaya devam edilmektedir. Bu güne kadar vicdani nedenler ile el atılmayan taşınmazda, belediyemiz lehine verilen mahkeme kararları doğrultusunda işlem tesis edileceği kamuoyunun dikkatine saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Editör: Haber Merkezi