Uzmanlar, cezalı duruma düşmemek için beyannamelerin zamanında verilmesi gerektiğini vurguluyor.

Beyanname Verme Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

2023 yılında, 21 bin lira ve üzeri kira geliri elde eden mesken sahipleri, gelirlerini beyan etmek zorunda. 2024 için bu sınır 33 bin liraya yükseltildi. 21 bin liranın altında gelir elde edenler için beyanname zorunluluğu yok.

Vergilendirme Yöntemleri: Götürü Gider mi, Gerçek Gider mi?

Kira gelirlerinin vergilendirilmesi için iki yöntem bulunuyor: Götürü Gider ve Gerçek Gider. Götürü gider yöntemi, kira gelirlerinden istisna tutar düşüldükten sonra kalan miktarın %15'lik kısmının indirilmesini sağlar, belge gerektirmez. Gerçek gider yöntemi ise, belgelenen giderlerin indirilmesine olanak tanır.

Gerçek Gider Yöntemiyle Hangi Giderler Düşülür?

Gayrimenkulün idare giderleri (aydınlatma, ısıtma, su, asansör gibi)
Sigorta giderleri
Amortismanlar
Türkiye'de yapılan eğitim ve sağlık harcamaları, belirli şartlar altında indirilebilir.

Sigorta Primleri ve Eğitim Harcamaları Nasıl İndirilir?

Şahıs sigorta primlerinin %50'si ve %100'ü, belirli limitler dahilinde indirim konusu yapılabilir. Eğitim ve sağlık harcamaları, gelirin %10'unu aşmamak kaydıyla, yıllık beyanname ile indirilebilir.

Götürü gider yöntemini seçenler, kira gelirlerinden istisna tutarı düştükten sonra kalan miktarın %15'ini indirebilir. Yöntem değişikliği için iki yıl beklemek gerekir.

Beyanname Ne Zaman Verilmeli?

Beyanname, 1 Mart-1 Nisan tarihleri arasında verilmeli. Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyanname kolayca gönderilebilir. Vergiler, Mart ve Temmuz aylarında, İnteraktif Vergi Dairesi veya yetkili banka şubeleri aracılığıyla ödenebilir.

Yağ Fabrikasında Korkutan Yangın Yağ Fabrikasında Korkutan Yangın

Bu rehber, ev sahiplerine kira geliri beyanı ve vergilendirme sürecinde yol gösterici olmayı amaçlamaktadır. Doğru ve zamanında yapılan beyanlar, cezai yükümlülüklerden kaçınmayı ve vergisel avantajlardan yararlanmayı sağlar.

Editör: Ebru Kont1