Para İadesi ve Muafiyet Hakkı
Maliye Bakanlığı, tapu sahiplerine emlak vergisi ödemelerinde iade yapma kararı aldı. Bu kapsamda, emlak vergisi muafiyeti tanınan kişilere geriye dönük olarak beş yıl süreyle para iadesi yapılacak. Muafiyet hakkından habersiz ödeme yapan vatandaşlar, bu kararla birlikte 7,863 lira gibi bir miktarı geri alabilecekler.

Vergi Mükellefi Olmadığı Belirlenen Kişiler
Milyonlarca kişinin, aslında vergi mükellefi olmadığı belirlendi. Ombudsmanlık kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun belirttiği emsal karara dayanarak, emekliler, ev hanımları, işsiz kişiler, şehitlerin dul eşi ve yetimleri, gaziler ve engelliler gibi kişilere emlak vergisi iadesi yapılacağını duyurdu.

Kimlere Muafiyet Hakkı Tanınacak?
Muafiyet hakkından yararlanmak için, sahip olunan evin tek ikametgah olması ve devletin sağladığı maaş dışında herhangi bir gelire sahip olmamak gerekiyor. Bu kapsamda, brüt yüzölçümü 200 m²'yi geçmeyen tek meskene sahip olan ve gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından alınan emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret olan kişilere vergi muafiyeti sağlanacak.

 Kanun ve Yasa Hükümleri
Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu muafiyetin, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek indirimli vergi oranından yararlanacak kişileri kapsadığı belirtildi. Ayrıca, vergi tahsilatında Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı vurgulandı.

10 sene çalışarak emekli olmak mümkün, uzman isim o formülü açıkladı, eğer yaparsanız anında emekli olunabilecek 10 sene çalışarak emekli olmak mümkün, uzman isim o formülü açıkladı, eğer yaparsanız anında emekli olunabilecek

Emlak Vergisi Ödemeleri
Emekliler, dul ve yetimler ile ölüm ve maluliyet aylığı alan kişilerin evlerinin brüt yüzölçümü 200 metrekareden küçük olduğu durumda, emlak vergisi ödemeleri gerekmiyor. Bu karar, söz konusu kişilere düzenli olarak ödenen emlak vergilerinin geri ödenmesini beraberinde getiriyor.

Editör: Ebru Kont1