Emekli Maaşı Üzerindeki Bloke Kaldırıldı.

İlk Derece Mahkemesi, davacının kullandığı kredinin teminatı olarak emekli maaşından kesinti yapılmasına muvafakat ettiği ve bu yönde virman talimatı verdiği, sözleşmedeki bu hükmün haksız şart teşkil etmeyeceği, taksitlerin maaşından ödenmesini ihtirazî kayıtsız kabul edip sonrasında iadesini talep etmenin dürüstlük kuralı ile uyuşmayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Dev AVM çöküşün eşiğinde Dev AVM çöküşün eşiğinde

Eabe451E 3Aa2 4379 Aa7D 45C09747Acf1

İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı süresi içinde davacı vekili istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi ise maaş üzerindeki blokenin kaldırılmasına karar verdi.