Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre tarifeler, ilgili yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girecek. Tarifelerin tespitinde ilgili meslek komitesinin görüşü alınacak. Meslek komitesi en geç 15 gün içinde görüşünü bildirecek. Ancak, simit ile "Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği"nde tanımı yapılan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasında yönetim kurulu, 15 gün içinde, Ticaret İl Müdürü ve Tarım ve Orman İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alacak.

Fiyatlara Bakanlık Ayarıfiyatlara Bakanlık Ayarı

BAKANLIK ONAY VERECEK

Gaziantep'e 107 hakim ve savcı atandı! Gaziantep'e 107 hakim ve savcı atandı!

Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin teklif, Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra yapılacak ilk toplantıda meclisin onayına sunulacak. Ancak, Bakanlık tarafından olumsuz görüş bildirilmesi durumunda, heyetin toplanmasına gerek olmaksızın gerekçeleri ile yönetim kurulunca hazırlanan yeni tarife talebi, yeniden Bakanlığın görüşü alındıktan sonra meclisin onayına sunulacak.

Fiyatlara Bakanlık Ayarı4654455

BAKANLIK OLURU İLE ZAM KARARI ALINACAK

Konuya ilişkin Gazetemize değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, ekmek fiyatlarında olduğu gibi simit fiyatlarının da Bakanlık onayı ile artacağını kaydetti. İncesoy, ‘’Daha önce Odalar Birliği ve esnaf odaları, fiyat kararını alıyor, Bakanlık ise fiyatlara itirazı durumunda mahkemeye gidiyordu. Yeni yönetmelik ile bu durum ortadan kalktı. Bakanlık onayı olmadan fiyat artışı ile satış yapılamayacak. Simit fiyatları her yerde aynı olacak. Esnaf Odaları ve Ticaret Odalarına bağlı olan işletmelerde de durum aynı olacak’’ dedi. AYHAN DUMAN

Editör: Barış Kaya