(DHMİ)

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

                                                          

 

KONU: GAZİANTEP HAVALİMANI TERMİNAL BİNASI İÇ HATLAR GELEN YOLCU SALONUNDA 28 M²LİK (İKİ ADET 14 M²) REKLAM MAHALLİ KİRALAMA İHALESİ İLANI

 

1. Gaziantep Havalimanı Terminal Binası İç Hatlar Gelen Yolcu Salonunda 28,00 m²lik (İki Adet 14,00 m²) Reklam Mahalli KDV hariç 30.000.-TL (OtuzBinTürkLirası)/M²/Yıl muhammen kira bedeli üzerinden DHMİ Kira İhale Yönergesi doğrultusunda açık ihale usulü ile ihale edilecek, Pazarlama ve Ticaret Komisyonu Yönergesinin Madde 17 2. kapsamında 31.12.2024 tarihine kadar sözleşme düzenlenerek kiraya verilecektir.

 

2. Söz konusu mahalle ait sözleşme taslağı ve ihale şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğünden KDV dâhil 500-TL (BeşyüzTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.

3. İhaleye katılmak isteyenler 125.000.-TL (YüzyirmibeşbinTürkLirası) geçici teminat vereceklerdir.

4. İstekliler 27/02/2024 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp Gaziantep Havalimanı Evrak Birimine vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ve posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

5. İstenen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır.

6. Söz konusu mahal ile ilgili olarak daha önce İdaremize verilen dilekçeler geçersizdir.

7. İhale 27/02/2024 günü saat 14:30’da DHMİ Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

8. Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

DHMİ GAZİANTEP HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

27900 / GAZİANTEP

TEL: 0 (342) 582 11 11 FAKS: 0 (342) 582 10 11

 

 

 

 

 

 

 

 

#ilangovtr Basın No ILN01979918