CİN MUSALLATI BELİRTİLERİ


Sürekli korku ve huzursuzluk hali
Aniden ortaya çıkan sağlık sorunları
Uyku problemleri, kabuslar
Mantık dışı ve aşırı sinirlenme, agresif davranışlar
Evde garip sesler duyulması, eşyaların yer değiştirmesi
Kendini yalnız hissetme ve sosyal hayattan kopma

CİN MUSALLATINDAN KORUNMA YOLLARI

İbadet ve Dua: Düzenli olarak namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve Allah'a dua etmek.

Anında güneş lekelerinden kurtulun! Anında güneş lekelerinden kurtulun!

Zikir: Allah'ın isimlerini anmak ve zikretmek.

Temizlik: Hem bedensel hem de çevresel temizlik. Cinler, pis ve kirli yerleri severler.

Euzu Besmele: Her işe Allah'ın adıyla başlamak, Euzu Besmele çekmek.

Nazarlık ve Muska: Koruyucu dualar ve surelerin yazılı olduğu nazarlık ve muskalar taşımak.

KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

Ayetel Kürsi: Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin 255. ayeti. Çok etkili bir koruyucu ayet olarak bilinir.

Allahü la ilahe illâ hüvel hayyül kayyûm.

Lâ te'huzuhu sinetün ve lâ nevm.

Lehu mâ fissemavati ve mâ fil ard.

Men zellezi yeşfeu indehu illa biiznih.

Ya'lemu mâ beyne eydihim ve mâ halfehum.

Ve lâ yuhîtûne bişeyin min ilmihi illâ bimâ şâ.

Vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard.

Ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Felak ve Nas Sureleri: Bu sureler de cinlerden ve kötülüklerden korunmak için okunur.

FELAK SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim.

Kul eûzü bi rabbi'l felak,

Min şerri mâ halak,

Ve min şerri ğasikin izâ vakab,

Ve min şerri'n-neffasâti fi'l-ukad,

Ve min şerri hâsidin izâ hased.

NAS SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim.

Kul eûzü bi rabbi'n-nâs,

Meliki'n-nâs,

İlâhi'n-nâs,

Min şerri'l-vesvâsi'l-hannâs,

Ellezi yüvesvisu fi sudûri'n-nâs,

Minel cinneti ve'n-nâs.

İHLAS SURESİ

İhlas suresi de düzenli olarak okunduğunda kişiyi cinlerden ve kötü enerjilerden korur.

Bismillahirrahmanirrahim.

Kul hüvallâhü ehad.

Allâhü's-samed.

Lem yelid ve lem yûled.

Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Cin musallatı ile başa çıkmak ve korunmak için bu duaları düzenli olarak okumak ve imanlı bir yaşam sürmek önemlidir. Ayrıca, bu tür durumlarda bir dini rehberden yardım almak da faydalı olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi