Sayıları 100 bini bulan mevsimlik gezici tarım işçilerinin tarım ekonomisine büyük katkı sağladıklarını söyleyen Melih Meriç, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun faaliyet gösteriyorlar. Sadece Gaziantep’e her yıl yaklaşık 10 bin mevsimlik tarım işçisi geliyor. Bu işçiler maalesef çalışma hayatının en dezavantajlı grubu. Gerek çalışma koşullarının kötü olması, gerekse sosyal hak kayıpları bakımından büyük sorunlar yaşanmaktadır. Bu sektörde çalışan işçilerin çocukları da eğitim-öğretim haklarından büyük oranda mahrum kalmaktadır. Üstelik Nisan-Aralık ayları arasında tarım sektörünün açılmasıyla çalışma bölgelerine giden işçiler, hiçbir önlem alınmadan seyahat ettirildikleri için, meydana gelen trafik kazalarında birçok can kaybı yaşanmaktadır. İlgili mevzuatta tarım işçilerinin insani koşullarda barınmaları, ulaşımlarının uygun araçlarla yapılması gibi konular açıkça belirtiliyor. Ancak buna rağmen hala açık kamyon ve traktör kasalarında yolculuklar sürmekte, aileler naylon-karton ya da kumaştan yapılan derme çatma barakalarda yaşamayı sürdürmektedirler. Mevsimlik tarım işçilerinin insani şartlara kavuşturulması, sosyal devlet anlayışının gereği, iktidarın sorumluluğudur.” diye konuştu.

Elazığ’da korkutan deprem! Elazığ’da korkutan deprem!

Melih Meriç konuya ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya şu soruları yöneltti:

1.     Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin insani koşullarda barınmalarına yönelik son beş yılda yapılan çalışmalar nelerdir?

2.     Türkiye genelinde kaç işçiye toplulaştırılmış yerleşim yeri oluşturulmuştur? Gaziantep için toplulaştırılmış yerleşim alanı sayısı kaçtır?

3.     2925 ve 5510 sayılı kanunun ilgili maddelerinde mevsimlik tarım işçilerinin sigortalılığı “isteklerine” bırakılmıştır. Bunun yerine “zorunlu sigortalılık” esası getirilmesi ve ücretlerini aldıkları ve işveren durumundaki kişilerin primlerini ödemelerine yönelik yapılan bir çalışma var mıdır? Var ise detayı nedir?

4.     Gezici Tarım İşçilerinin çocuklarının eğitim-öğretim hayatından mahrum kalmaması için alınan tedbirler nelerdir? Son 5 yılda kaç çocuğumuz eğitim-öğretim hayatından mahrum kalmıştır, bu çocuklardan kaçı tekrar eğitime kazandırılmıştır?

5.     Tarım sezonunun açılmasıyla birlikte işçilerin daha medeni şartlarda yolculuklarını yapmaları ve her yıl yaşanan can kayıplarının bu sezonda yaşanmaması için alınan tedbirler nelerdir? 

HABER MERKEZİ