Obezite ve diyabet, günümüzde birçok sağlık sorununun temel nedenleri arasında yer alıyor. Bu hastalıklar, sadece fiziksel sağlığımızı değil, aynı zamanda beyin fonksiyonlarımızı da olumsuz etkiliyor. İşte bu konunun detayları... 

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi araştırmacıları, beyni daha hızlı yaşlandırabilecek risk faktörlerini inceledi. Bu kapsamda, demansa yol açabilecek en zararlı üç faktör belirlendi. İşte bu önemli bulguların detayları: 

DEMANSI TETİKLEYEN 3 ŞEY 

Bu faktörler diyabet, trafiğe bağlı hava kirliliği ve alkol tüketimi olarak tanımlandı.

Bu besinler mide bulantısını şıp diye geçiriyor! Bu besinler mide bulantısını şıp diye geçiriyor!

Genetik ve değiştirilebilir risk faktörlerinin, yaşlanma ve hastalıklara karşı savunmasız olan beyin bölgeleri üzerindeki etkileri araştırıldı. Çalışma kapsamında 45 yaş üstü 40 bin katılımcının beyin MR'ları incelendi.

Araştırmacılar, yaşlanmanın insan vücudu üzerindeki doğal etkilerinin yanı sıra, demansa yol açabilecek 161 risk faktörünün hassas beyin ağı üzerindeki etkilerini sıraladı. 

Diyabet, trafiğe bağlı hava kirliliği ve alkol tüketimi, demans için değiştirilebilir 15 risk faktörü arasında en zararlı olanlar olarak belirlendi.

Araştırma, beyin bölgelerinin bu üç faktöre karşı demans riskine karşı en savunmasız olduğunu gösterdi.

Demansa yol açabilecek diğer faktörler arasında yüksek tansiyon, kolesterol, aşırı kilo, sigara tüketimi ve uyku düzeni gibi etmenler de bulunuyor. 

Editör: Tülay Kara