Ancak, ev sahipleri ve kiracılar yüksek aidat zamları ve olası usulsüzlükler konusunda endişeli.

Aidat Zamlarının Belirlenmesi ve Üst Sınır

Genel Kurul Kararı Gerekliliği: Aidat zamları, yönetim kurulları tarafından tek başına belirlenemiyor. Genel kurul toplantısında karar verilmesi ve katılımcı sayısına göre sürecin işlemesi gerekiyor.

Kat Maliki Katılımının Önemi: Kat maliklerinin genel kurula katılımı, zam oranlarının belirlenmesinde önemli rol oynar. Kiracılar, ev sahibinin vekaleti ile katılabilir.

Aidatlarda Yasal Sınır Yok: Aidatlarda kira artışları gibi yasal bir üst sınır bulunmuyor. Her site ve apartmanın hizmet ve alan büyüklüğü farklı olduğundan, sınırlama zor görünüyor.

Zam Oranları ve İtiraz Hakkı: Genel kurul kararlarına katılıp karşı oy kullananlar veya toplantıya katılmayanlar, mahkemeye iptal davası açabilir. Usulsüzlük yoksa bile fahiş aidat artışları için olağanüstü genel kurul talebinde bulunulabilir.

Kiracı ve Ev Sahibi Sorumlulukları

Kiracıların Aidat Yükümlülüğü: Kiracılar, işletme bütçesine dayalı giderleri ödemekle yükümlüdür, ancak yatırım giderleri ev sahibinin sorumluluğundadır.

Maliklerin Hizmet Reddi Hakkı Yok: Malikler, kullanmadıkları hizmetler için aidat ödemekten muaf değiller.

2024'te Gümüş, Altını Solladı! 2024'te Gümüş, Altını Solladı!

Yeni Yılda Aidat Beklentisi: Asgari ücret artışı, 2024 yılında aidat zamlarında belirleyici olacak. Beklenti, yüzde 30-35 seviyesinde bir artış yönünde.

Usulsüzlükler ve Önlemler

Yaygın Usulsüzlükler: Hizmet alımlarında usulsüzlükler ve tedarikçi ilişkilerinde fahiş bedeller göze çarpıyor. Yatırım harcamalarında da benzer usulsüzlükler tespit edilmiş.

Yeni Düzenlemeler Yolda: Yönetim şirketleri ve yöneticilere lisans şartı getirilmesi ve site bütçelerinin kamu tarafından denetlenmesi planlanıyor.

Bu bilgiler, apartman ve site sakinlerinin aidat zamlarını anlamalarına ve haklarını korumalarına yardımcı olabilir.