"Seyirden yasaklanma", kişinin spor müsabakalarını veya antrenmanları izlemek amacıyla müsabaka, antrenman ve seyir alanlarına girişinin yasaklanması anlamına gelmektedir. Bu tedbir, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 18. maddesinde düzenlenmiştir. Seyirden yasaklanma, güvenlik tedbiri olarak spor alanlarında ve çevrelerinde şiddet ve düzensizliği önlemek amacıyla alınmaktadır.

Sorescu Düşüşte! Sorescu Düşüşte!

SEYİRDEN YASAKLANMA NEDİR?

Seyirden yasaklanma, kişinin spor müsabakalarını izleme, gözlemleme veya eğlenme amacıyla spor alanlarına girişinin mahrum bırakılması anlamına gelir. Bu tedbir, sadece izleme amacı güden kişileri kapsamaktadır ve izleme amacı gütmeyen kişilere uygulanamaz.

6222 Sayılı Kanunun 18/1. maddesi, kişinin mahkeme kararıyla güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasını düzenlemektedir. Bu karar, ilgili kişinin spora ilişkin suçlardan dolayı mahkum edilmesi durumunda alınabilir.

NE ZAMAN UYGULANABİLİR?

Seyirden yasaklama tedbiri, spor müsabakalarının öncesinde, sırasında veya sonrasında uygulanabilir. Ancak, bu tedbirin uygulanması için kişinin hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olması gerekmektedir.

Seyirden yasaklama tedbiri, Türk Ceza Kanunu'nun 53 ila 60. maddeleri arasında düzenlenmiş sınırlı sayıdaki güvenlik tedbirlerinden biridir. Ancak, kanun koyucu tarafından belirlenen suçlar dışında yeni bir güvenlik tedbiri ihdas edilemez.

KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

Seyirden yasaklama tedbiri, kişinin spora ilişkin suçlardan dolayı mahkum edilmesi halinde uygulanır ve cezanın infazının tamamlanmasından itibaren bir yıl geçerlidir. Tedbirin uygulanması süresince kişi, spor müsabakalarını izlemekten mahrum bırakılır.

6222 Sayılı Kanunun 18. maddesinin 7. fıkrasında, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişilerin spor alanlarına girişlerinin engellenmesi ve spor müsabakalarını bir yıl süreyle seyirden yasaklanmaları öngörülmüştür.

Seyirden yasaklama tedbiri, koruma tedbiri olarak değerlendirilmekte olup, mahkeme kararıyla uygulanır ve belirli koşullar altında sona erdirilebilir. Bu tedbirin uygulanması ve sona erdirilmesi sürecinde hukuki işlemler takip edilir ve tarafların hakları korunur.

Editör: Tülay Kara