Resmi Gazete'de 18 Nisan 2024 tarihli kararlar; yürütme ve idare bölümü, tebliğler ve ilan bölümü yayımlandı. Peki, 18 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de bugünün kararları nelerdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan tüm kararlar başlıklar halinde haberimizde...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Gaziantep'te güzel şeyler oluyor Gaziantep'te güzel şeyler oluyor

TEBLİĞ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/10)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/12/2023 Tarihli ve E: 2018/95, K: 2023/221 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/160, K: 2024/77 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/79, K: 2024/80 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2024/26, K: 2024/83 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri